Публикатор Публикатор

Назад

Mobilność na rynku pracy. Konferencja na Pomorzu

Przedstawiciele Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Gdańsku wzięli udział w konferencji pod hasłem „Mobilność pracownicza kluczem do rozwoju rynku pracy i wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw na Pomorzu”.

Konferencja odbyła się 31 października w Słupskim Inkubatorze Przedsiębiorczości, a zorganizowały ją wspólnie samorząd województwa pomorskiego i Pomorska Agencja Rozwoju Regionalnego.

Spotkanie było okazją do dyskusji na temat gotowości Pomorzan do zmiany pracy, zawodu, umiejętności dostosowania się do wymogów rynku pracy i korzyści wynikających z podejmowania pracy poza miejscem zamieszkania. Była to również okazja do poznania opinii na ten temat dwóch wiceministrów: Sekretarza Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej dr hab. Jacka Męciny oraz Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Pawła Orłowskiego. Podczas konferencji została poruszona także rola specjalnych stref ekonomicznych w rozwoju lokalnego rynku pracy oraz interwencja funduszy europejskich na rzecz wzrostu zatrudnienia.

W trakcie spotkania zaprezentowano projekt systemowy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku pn. „Kierunek na pracę - wzmocnienie mobilności na pomorskim rynku pracy”, który stanowi odpowiedź na potrzebę wsparcia mobilności wewnątrzregionalnej, celem lepszego wykorzystania miejsc pracy w województwie i wyrównania szans na zatrudnienie mieszkańców z różnych jego regionów.

Uczestnikami konferencji byli: parlamentarzyści z Pomorza, przedstawiciele samorządów, członkowie Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia, przedstawiciele publicznych służb zatrudnienia, instytucji rynku pracy, specjalnych stref ekonomicznych, organizacji pozarządowych, samorządów gospodarczych oraz pracodawcy.

Podczas spotkania dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Słupsku Danuta Skutecka rozmawiała z samorządowcami oraz dyrektorami PUP z terenu województwa pomorskiego, przestawiając im bieżącą działalność OHP na rzecz aktywizacji młodzieży na rynku pracy.

Źródło: www.ohp.pl


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента