Публикатор Публикатор

Назад

Mundur – spełnione marzenie z dzieciństwa

Jako dzieci mamy swoje marzenia i plany zawodowe. Pragniemy zostać w przyszłości lekarzem, nauczycielem, czy założyć mundur. W miarę dorastania i weryfikacji swoich preferencji i aspiracji zawodowych plany ulegają zmianom.

 

Wydaje się, że nie maleje jednak zainteresowanie pracą w służbach mundurowych. To praca stała, dająca poczucie stabilności, prestiżu wśród społeczeństwa, stałości wypłaty i motywacji w formie dodatków finansowych.

Na straży prawa i bezpieczeństwa

Największym zainteresowaniem wśród kandydatów cieszy się policja i wojsko. Wybierając swoją ścieżkę życiową nie można jednak zapomnieć o innych formacjach. Oto niektóre zawody, w których praca łączy się nie tylko z noszeniem munduru, ale także dużą odpowiedzialnością i szacunkiem wśród społeczeństwa:

- straż pożarna, prowadząca działania ochronne w walce z ogniem i innymi substancjami
- żandarmeria, pilnująca ładu i dyscypliny wśród żołnierzy
- służba więzienna, realizująca zadania w zakresie pozbawienia wolności
- straż graniczna, zabezpieczająca granice i kontrolująca osoby ją przekraczające
- służba celna, ochraniająca interesy ekonomiczne państwa w zakresie importu i exportu towarów
- służby specjalne, dbające o bezpieczeństwo narodowe i wywiadowcze
- Biuro Ochrony Rządu, ochraniające dygnitarzy  państwowych w kraju i za granicą
- Straż Ochrony Kolei, dbająca o mienie i ludzi na terenie kolejowym
- służba leśna, ochraniająca dobro lasów państwowych

Nabór do poszczególnych służb prowadzony jest najczęściej w kilku etapach, ściśle przypisanych do danej formacji. Nie wątpliwe jest jednak to, że praca w służbach mundurowych wymaga bardzo dobrej sprawności fizycznej, dobrej kondycji zdrowotnej  oraz dużej odporności psychicznej na czynniki stresowe. O wymogach dla kandydatów do służb mundurowych można przeczytać bezpośrednio na stronach internetowych danej służby.

Między filmem a rzeczywistością

Kandydaci do pracy w służbach mundurowych muszą zdawać sobie sprawę z tego, że ta praca (oprócz oczywistych zalet) posiada również wady.  Służba to nie tylko akcje jak z filmu i różne pieniężne gratyfikacje wynikające z przysługujących dodatków, to także ciężka  praca, często z narażeniem życia, stresująca i obciążająca psychicznie. Zdecydowanie różni się od tych przedstawianych w filmach i serialach. Młodzi ludzie już od szkolnych lat poznają pracę poszczególnych służb mundurowych, które prowadzą w szkołach prelekcje na tematy najczęściej związane z bezpieczeństwem, czy rekrutacją. Podczas spotkań z policją czy strażą pożarną nie brakuje również opowieści o niebezpiecznych sytuacjach czy śmiesznych przygodach, które na co dzień towarzyszą pracownikom służb mundurowych.

Czy warto być funkcjonariuszem?

W życiu warto podążać za marzeniami i aspiracjami, zarówno tymi z dzieciństwa jak i snutymi w dorosłym życiu. Należy jednak weryfikować swoje preferencje, ponieważ wybór zawodu jest jedną z najważniejszych decyzji w naszym życiu. Jeśli rzeczywiście chcemy sprawdzić się w pracy w służbach mundurowych, należy przemyśleć, czy nasze zainteresowania i kompetencje pomogą nam odnaleźć się na danym stanowisku oraz czy pozwala nam na to nasza kondycja fizyczna i psychiczna.

Autor: Magdalena Wawruszczak, wychowawca Hufca Pracy 1-48 w Trzebnicy.


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента