Публикатор Публикатор

Назад

,,Od edukacji do zatrudnienia’’

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w dniu 17.03.2015 zorganizowało Targi Pracy pod hasłem ,,Kierunek- Praca”. Gospodarzami przedsięwzięcia był Zespół Szkół Ekonomicznych w Głogowie.

W spotkaniu uczestniczyli pracodawcy oraz przedstawiciele instytucji zajmujących się rynkiem pracy: Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy z Legnicy oraz Powiatowy Urząd Pracy z Głogowa. Dyrektor szkoły wraz
z doradcą zawodowym MCIZ z Legnicy przywitali uczestników spotkania, a w szczególności młodzież do której było adresowane to przedsięwzięcie, przedstawiając jednocześnie cel spotkania. W pierwszej części młodzi ludzie uczestniczyli we wspólnym spotkaniu, podczas którego, kolejno pracodawcy i pracownicy instytucji prezentowali swoje oferty.

Uczniowie ostatnich klas dowiedzieli się więc: z jakich z szkoleń zawodowych mogą skorzystać w ramach projektu EFS, w jakich placówkach pracują doradcy zawodowi i jaka jest ich specyfika pracy oraz jak ważny jest trafny wybór szkoły i zawodu, który wpływa na przyszły sukces zawodowy, ale też przekłada się na życie osobiste i rodzinne. Spotkanie to było też okazją do bliższego poznania oferty Urzędów Pracy. Młodzież mogła posiąść wiedzę  z zakresu pozyskiwania środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz staży i przygotowania zawodowego. Padły też informacje na temat ofert pracy gromadzonych przez Młodzieżowe Biuro Pracy w Legnicy i Młodzieżowe Centrum Kariery w Głogowie oraz możliwości pomocy w sytuacji kiedy trzeba pilnie skonstruować dokumenty aplikacyjne.

 W drugiej części przedsięwzięcia młodzież odwiedzała kolejne stoiska wystawiennicze, a wychowawca ostatniej klasy Zespołu Szkół Zawodowych zaprosił doradców zawodowych MCIZ do swojej szkoły w celu poprowadzenia warsztatów z obszaru rynku pracy.

Każde przedsięwzięcie mające na celu zderzenie świata edukacji i rynku pracy to szansa dla młodych ludzi na płynne wejście na rynek pracy.

 

 

Autor:  Grażyna Pichla - doradca zawodowy MCIZ z Legnicy

Źródło: tekst własny


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента