Публикатор Публикатор

Назад

Ostatnie zajęcia z prawnikiem realizowane w ramach projektu „Równi na rynku pracy - EFS"

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Białymstoku 11 grudnia 2014 roku zakończyło realizację indywidualnych zajęć z prawnikiem, które odbyły się z projektu „Równi na rynku pracy - EFS", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W zajęciach wzięło udział 8 osób (5 mężczyzn i 3 kobiety), z których każda skorzystała z 2 godzin porad prawnych. Omówiono tematy: umów cywilnoprawnych, przesłanek do rozwodu, roszczeń alimentacyjnych, roszczeń pracownika, czynów niedozwolonych, zawieszeń postępowania, przyjęcia i odrzucenia spadku. Prawnik przeprowadził zajęcia zgodnie z harmonogramem ramowym i szczegółowym, tzn. w terminach: 17.11.2014 r. (zrealizowano 5 godzin porad dla 3 uczestników), 03.12.2014 r. (zrealizowano 2 godziny porad dla 2 uczestników), 04.12.2014 r. (zrealizowano 5 godzin porad dla 4 uczestników) oraz 11.12.2014 r. (zrealizowano 4 godziny porad dla 4 uczestników). Zajęcia te odbywały się na bazie OHP tj. w CEiPM w Białymstoku przez osobę fizyczną wyłonioną w ramach przetargu.

W grudniu 2014 r. w ramach projektu kontynuowane jest indywidualne wsparcie psychologiczne, które zakończy się 19.12.2014 r.  oraz kurs ECDL START, który zakończy się 18.12.2014 r.

 

Autor: Aneta Pełszyńska, specjalista ds. programów


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента