Публикатор Публикатор

Назад

Pierwsza pomoc – naucz się ratować życie!

O pierwszej pomocy słyszał każdy. Nawet jeśli nie uczestniczyłeś w kursie na ten temat, to na pewno widziałeś, jak się przeprowadza resuscytację krążeniowo-oddechową na filmie czy w programie telewizyjnym.

Jest to wiedza dostępna na wyciągnięcie ręki, ale kto tak naprawdę potrafi to zrobić? Wystarczy tylko chcieć, by łatwo nauczyć się, jak pomóc drugiemu człowiekowi!

Czym jest pierwsza pomoc?

Pierwszą pomocą są wszystkie czynności podjęte w celu uratowania życia osoby poszkodowanej. Jest to nic innego jak „kupowanie czasu" dla poszkodowanego. Niestety osób, które jej udzielają jest zdecydowanie za mało. Często świadkowie i uczestnicy zdarzenia po prostu biernie przyglądają się cierpiącym, nie podejmując żadnych czynności. A sam telefon po karetkę nie wystarczy! Pogotowie może nie zdążyć na czas, a to właśnie pierwsze minuty są dla poszkodowanego najważniejsze. Już po czterech minutach od zatrzymania krążenia może dojść do nieodwracalnego niedotlenienia mózgu, a po dziesięciu do śmierci, dlatego tak ważne jest jak najszybsze rozpoczęcie podtrzymywania funkcji życiowych. Każda sekunda ma tu znaczenie!

Jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia?

1. Uspokój ofiarę i sam zachowaj spokój. To pozwoli rannemu opanować strach, dzięki czemu nie wpadnie w panikę.
2. Każdy poszkodowany, nawet przytomny, narażony jest na wstrząs, dlatego należy zapewnić mu bezpieczeństwo i okryć, by nie utracił ciepła.
3. Nigdy nie wolno podawać leków i płynów osobie nieprzytomnej lub półprzytomnej!
4. Należy wypytać chorego, czy nie leczy się na choroby przewlekłe, np. cukrzycę, nadciśnienie itp.
5. U ofiar wypadków samochodowych zawsze musisz podejrzewać uszkodzenie kręgosłupa.

Podstawowe zasady udzielania pierwszej pomocy (do czasu przyjazdu odpowiednich służb):

1. Zbliżając się do miejsca zdarzenia, uważnie je obserwuj pod kątem własnego bezpieczeństwa i bezpieczeństwa poszkodowanych. Zawsze bezpieczeństwo ratownika jest sprawą nadrzędną! Podczas udzielania pierwszej pomocy używaj jednorazowych rękawiczek, które zabezpieczają dłonie przed kontaktem z krwią i innymi płynami ustrojowymi poszkodowanego.
2. Oceń sytuację, z jaką masz do czynienia – czy jest to wypadek komunikacyjny, pożar, porażenie prądem, wyciek gazu lub innych toksycznych substancji – i w razie potrzeby zawiadom odpowiednie służby (policję, straż pożarną, pogotowie gazowe itp.).
3. Zabezpiecz miejsce zdarzenia.
4. Oceń liczbę ofiar i ich stan - Czy są przytomni? Czy się poruszają? Czy oddychają?
5. Wezwij pomoc – jeśli nie jesteś sam, możesz to zlecić innej osobie (pogotowie ratunkowe: 999 lub 112).
6. Oceń stan poszkodowanego: podejdź do poszkodowanego, dotknij jego ramienia i zapytaj co się stało, czy cię słyszy. Jeśli odpowiada, to wypytaj o całe zdarzenie, okryj chorego i nadal obserwuj.

Jeśli nie odpowiada, to udrożnij drogi oddechowe (wyjmij wszystkie ciała obce z ust, delikatnie odchyl głowę i wysuń żuchwę – jeśli masz do czynienia z upadkiem z wysokości lub wypadkiem drogowym, ogranicz się tylko do wysunięcia żuchwy) i oceń, czy oddycha (przysuń ucho do ust i nosa poszkodowanego, połóż dłoń na klatce piersiowej, obserwuj czy porusza się klatka piersiowa, spróbuj wyczuć lub usłyszeć oddech. Jeśli pomimo udrożnienia dróg oddechowych poszkodowany nie oddycha, należy przystąpić do czynności ratowniczych: resuscytacja krążeniowo-oddechowa w schemacie 2 oddechy/30 uciśnięć klatki piersiowej.

Ważne! Pozostań przy poszkodowanym do czasu przyjazdu służb medycznych!

Podczas zdarzenia zagrażającego życiu często ogarniają nas wątpliwości i obawy. Są one wielkim wrogiem przy udzielaniu pierwszej pomocy. To te obawy nie pozwalają w wielu przypadkach niezwłocznie przystąpić do udzielania pierwszej pomocy.  Nie działamy, bo boimy się, że zrobimy coś nieprawidłowo lub wyrządzimy komuś krzywdę przez nasze nieudolne działania. Czy możemy zrobić większą krzywdę komuś, kto nie oddycha, przez co nie ma zachowanego krążenia krwi w organizmie? Nie możemy. Możemy mu tylko pomóc! „Zaszkodzimy jedynie wtedy, gdy nie udzielimy pomocy, bo wówczas nie dajemy poszkodowanemu szans na przeżycie" – mówi uczestnik Grupy Pierwszej Pomocy z HP w Kolnie.

Nie bądź obojętny. Pomóż, Ty też możesz kiedyś takiej pomocy potrzebować.

Autor: Milena Samul, wychowawca w HP Kolno

Źródła:
-http://www.libertas.pl/
-http://dziecisawazne.pl/co-to-jest-pierwsza-pomoc/
-http://pierwszapomoc.blox.pl/2009/09/Czym-jest-pierwsza-pomoc-i-dlaczego-jest-tak-wazna.html
-https://portal.abczdrowie.pl/udzielanie-pierwszej-pomocy-przedmedycznej


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента