Публикатор Публикатор

Назад

Płocki Dzień Integracji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych

Po raz kolejny w Płocku zorganizowano Dzień Integracji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych. Swoje stoiska wystawiły firmy zainteresowane zatrudnieniem osób niepełnosprawnych, stowarzyszenia, fundacje, instytucje rynku pracy zajmujące się na co dzień wsparciem tej grupy osób.

11 września odbył się Płocki Dzień Integracji i Aktywności Osób Niepełnosprawnych. Organizatorzy zaplanowali cały cykl wydarzeń skierowanych do tej grupy odbiorców, w tym: VII Płockie Targi Pracy Osób Niepełnosprawnych, warsztaty artystyczne, piknik integracyjny, konkursy z atrakcyjnymi nagrodami, spektakl w wykonaniu niepełnosprawnych aktorów, występ finalistki Must Be The Music - Patrycji Malinowskiej, koncert zespołu Masters oraz rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego.
Podczas tegorocznych Targów obecni byli również doradcy zawodowi MCIZ OHP w Płocku. Wiele osób niepełnosprawnych odwiedzało stoisko CEiPM i korzystało z informacji dotyczącej bieżących działań OHP w Płocku.
Wśród pozostałych wystawców swoją ofertę przedstawiły, m.in. stowarzyszenia, fundacje, urzędy pracy, instytucje, które na co dzień wspierają osoby niepełnosprawne. Na Targach obecny był również tłumacz języka migowego.
Organizatorami wydarzenia byli: płocka filia Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, Powiatowy i Miejski Urząd Pracy w Płocku, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku, Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Polskiej Wsi „Razem Lepiej” w Nowym Miszewie oraz Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku. Targi zostały zorganizowane w Domu Technika. Patronat nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Prezydent Miasta Płocka Andrzej Nowakowski oraz Starosta Płocki Michał Boszko.

Autor tekstu i zdjęcia: Agnieszka Sawicka - doradca zawodowy MCIZ Płock


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента