Публикатор Публикатор

Назад

Polsko-białorusko-ukraińskie spotkanie robocze

W spotkaniu udział wzięli: Komendant Główny Ochotniczych Hufców Pracy Marian Najdychor, Dyrektor Europejskiego Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy Mariusz Filipiuk, goście z Białorusi – delegacja Forum Polskich Inicjatyw Społecznych Brześcia i obwodu brzeskiego, m.in.: Rusłan Połochin, Olga Popowicz, Halina Mickiewicz, Jadwiga Szustał,  przedstawiciele samorządów terytorialnych Ukrainy, a także ks. prałat Henryk Błaszczyk – Kawaler Maltański i wojewódzki duszpasterz OHP z Olsztyna, dr Wojciech Pulikowski – wykładowca Uniwersytetu-Przyrodniczo Humanistycznego w Siedlcach,  Ryszard Boś – radny powiatu bialskiego oraz Cezary Nowogrodzki – bialski działacz społeczny.

Podczas spotkania, wzbogaconego wykładem dr Wojciecha Pulikowskiego na temat historii stosunków polsko-białoruskich, omówiono dotychczasową współpracę na rzecz m.in. propagowania idei tolerancji, wzajemnego szacunku, promocji kultury obu krajów, rozwoju naukowych i obywatelskich postaw wśród młodzieży po obydwu stronach Bugu. Spotkanie było także okazją do zaplanowania dalszych wspólnych  przedsięwzięć na rzecz młodzieży, tj. projektów wymiany międzynarodowej i innych wyzwań transgraniczych.

Uczestnicy zakończyli spotkanie z nadzieją, że wzajemna współpraca zaowocuje w  przyszłości wieloma inicjatywami przynoszącymi korzyści dla młodzieży z Polski i Białorusi.

Autor: Maja Hince
Źródło: http://eckiw-roskosz.ohp.pl/


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента