Публикатор Публикатор

Назад

Pomoc w wyborze ścieżki edukacyjno-zawodowej

Usługi realizowane w Młodzieżowym Centrum Kariery polegają na udzielaniu informacji indywidualnych i grupowych – ale czy tylko? … Nie.

Zakres działań MCK jest szeroki, ale cel oddziaływań zawsze taki sam – pomoc osobom potrzebującym wsparcia w dziedzinie edukacyjno-zawodowej. Jednym z zadań realizowanych przez MCK-i jest organizacja Targów edukacyjnych i o tym poniżej.

Właściwy wybór szkoły i zawodu jest jednym z najważniejszych etapów naszego życia. Zawód daje nam możliwość stabilizacji materialnej oraz samorealizacji. Dodatkowym atutem jest możliwość rozwijania i kształtowania naszej osobowości, spotykania interesujących ludzi, nawiązywania ciekawych kontaktów społecznych i zawodowych.
Obecny system kształcenia zakłada, że uczeń szkoły gimnazjalnej powinien samodzielnie, świadomie i odpowiedzialnie podjąć decyzję o wyborze kolejnego etapu edukacji  związanego z wymarzoną profesją. Targi edukacyjne są jedną z wielu możliwości, które młodzież w tym działaniu wspierają. 

Targi Edukacyjne w Łobzie organizowane są w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy” i skierowane głównie do uczniów trzecich klas gimnazjalnych oraz  zainteresowanych przyszłością zawodową dzieci - rodziców i przedstawicieli kadry pedagogicznej.

Młodzież stojąca w sytuacji wyborów edukacyjnych i zawodowych często czuje się zdezorientowana. Propozycji jest mnóstwo – co wcale nie ułatwia wyboru. Trendy na rynku pracy ulegają nieustannym zmianom, co prowadzi do nasuwających się pytań: jaki kierunek kształcenia wybrać? W jakim zawodzie w przyszłości pracować?

Wybierając własną ścieżkę kształcenia, pod uwagę należałoby wziąć kryteria, które są ważne w wyborze szkoły i kierunku kształcenia.
Do najważniejszych należą:
• zgodność kierunku kształcenia z naszymi zainteresowaniami;
• możliwość znalezienia zatrudnienia po ukończeniu wybranego kierunku;
• warunki uczenia się oferowane przez szkołę (siedziba szkoły, ilość osób w klasach, wyposażenie w pomoce naukowe, zasoby biblioteczne);
• warunki socjalne oferowane przez szkołę (pomoc finansowa, stypendia socjalne, naukowe, możliwość zakwaterowania);
• działalność uczniowska realizowane w szkole (możliwość rozwoju w interesujących nas obszarach np. kółka zainteresowań, obozy naukowe itp.);
• opinie starszych kolegów i absolwentów na temat tej szkoły;
• odległość siedziby szkoły od miejsca naszego zamieszkania.

Celem organizowanych corocznie targów jest przybliżenie gimnazjalistom ofert szkół ponadgimnazjalnych. Szkoły oprócz prezentacji multimedialnych i wystąpień swoich reprezentantów – często w zabawnej formie słowno-muzycznej - przygotowują ciekawe stoiska promujące poszczególne placówki i zachęcają młodzież do skorzystania z ich różnorodnej oferty edukacyjnej.

Młodzież ma okazję do miłego spędzenia czasu i może znaleźć odpowiednią dla siebie ofertę oraz wypełnić dokumenty rekrutacyjne. Zainteresowani mogą uzyskać szereg informacji dotyczących planowania własnej kariery zawodowej, przygotowania do poruszania się po rynku pracy, a także wykonać test predyspozycji zawodowych.

Jeśli w Twoim rejonie organizowane są Targi edukacyjne, to bardzo zachęcam do wzięcia udziału. Warto!


Autor: Magdalena Śniadecka
Źródło: doświadczenia własne
Autor zdjęć: Magdalena Śniadecka
Zdjęcia: Prezentacje szkoły – zdjęcie 1
              Wystawcy – zdjęcie 2

 

 


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента