Публикатор Публикатор

Назад

Praca za granicą bez tajemnic

29.01.2015 r. w Młodzieżowym Centrum Kariery w Zielonej Górze odbyło się spotkanie z doradcą EURES Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Zielonej Górze, w którym wziął udział p.o. doradca EURES Lubuskiej WK OHP. W spotkaniu uczestniczyła młodzież realizująca kursy zawodowe w ramach projektu „Równi na rynku pracy".  Doradca przedstawił informacje na temat form zatrudnienia w krajach europejskich, instytucjonalnej pomocy w rekrutacji do pracy za granicą, bezpieczeństwa i legalności zatrudnienia, pośrednictwa w ramach EURES, warunków życia i pracy w krajach członkowskich, identyfikowania i przeciwdziałania przeszkodom w mobilności zatrudnieniowej. Podczas zajęć uczestniczy zapoznali się z funkcjonowaniem strony internetowej sieci EURES, wypełnianiem podstawowej dokumentacji, szczegółowych warunków oraz zasad rejestracji na portalu mobilności zawodowej. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem uczestników projektu, którzy aktywnie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych.

Zdjęcie: Doradca EURES przedstawia warunki korzystania z portalu mobilności zawodowej


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента