Публикатор Публикатор

Назад

Praca za granicą – jak się do niej przygotować?

Dlaczego warto wyjechać za granicę do pracy? Czy nie jest to stracony czas? Jak zabezpieczyć się przed zagrożeniami?

Przystępując do Unii Europejskiej, Polska dołączyła do obszaru bez wewnętrznych granic, gdzie zapewniony jest swobodny przepływ towarów, usług, kapitału i osób. Zasada swobodnego przepływu pracowników w Unii Europejskiej polega na możliwości podjęcia pracy w każdym kraju UE a także Norwegii, Islandii, Liechtensteinie i Szwajcarii. Dzięki temu Polacy mogą poszukiwać pracy, a następnie pracować poza granicami kraju, bez konieczności uzyskiwania dodatkowych wiz lub zezwoleń. Wielu rodaków skorzystało z tej możliwości, warto jednak zastanowić się nad korzyściami i zagrożeniami, jakie wynikają z decyzji o wyjeździe w celu podjęcia pracy.

Wśród korzyści można wymienić z pewnością lepsze zarobki i zmianę otoczenia. Oprócz tego należy wspomnieć o możliwość poznania odmiennej kultury, nauki języka obcego, a także możliwość współpracy z ludźmi, którzy posiadają inne przygotowanie i wykształcenie, inne pomysły i doświadczenie.

Nie można zapomnieć jednak o zagrożeniach, które niesie za sobą wyjazd za granicę. Niejednokrotnie na wyjazd decydują się osoby bez znajomości języka obcego, przez co nie są w stanie załatwić nawet najprostszych, codziennych spraw. Często również zdarzą się, że osoba decydująca się na wyjazd za granicę w celach zarobkowych nie zapoznaje się z miejscem, do którego się wybiera. Zmiana otoczenia, współpracowników a także wykonywanej pracy może skutkować zagubieniem, a nawet depresją. Rozłąka z rodziną, która często trwa dość długo, może doprowadzić do kryzysu małżeńskiego oraz zerwania więzi z dziećmi – które w rezultacie stają się eurosierotami.

Przed częścią z tych zagrożeń można się jednak zabezpieczyć. Na początek warto ocenić swoje umiejętności językowe – dobrze jest porównać je z wymaganiami, które stawia pracodawca. Należy zabrać ze sobą dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe i umiejętności, jak również CV w wersji papierowej i elektronicznej przetłumaczone na język obcy. Przydatne mogą być wszystkie umowy i korespondencja z pracodawcą. Ważnym jest, aby wiedzieć, gdzie mieści się polski konsulat, by móc skontaktować się z nim w razie jakichkolwiek problemów. Przed wyjazdem należy również zapoznać się z informacjami dotyczącymi warunków życia i pracy w kraju, do którego się wybieramy. Pamiętać należy o ubezpieczeniu, wystarczających środkach finansowych na początek, pozostawieniu danych adresowych o miejscu przybywania i przede wszystkim należy poinformować najbliższych o naszych planach.

Szczegółowe informacje na temat życia i pracy w krajach, do których najczęściej wyjeżdżają Polacy w celu podjęcia pracy, znaleźć można na stronie http://ecam.ohp.pl/Eures-44860. W zdobyciu niezbędnych informacji może pomóc również Europejski Portal Mobilności Zawodowej www.eures.europa.eu. Informacje na wymienionej stronie są dostępne w języku angielskim, niemieckim i francuskim. Natomiast strona sieci EURES, która zawiera informacje przetłumaczone na język polski dostępna jest pod adresem www.eures.praca.gov.pl. Użyteczna może okazać się również strona www.polakzagranica.msz.gov.pl – jest to poradnik przygotowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych zawierający adresy polskich placówek za granicą i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa podczas pobytu w innym kraju.

Autor: Agnieszka Ryfińska, pośrednik pracy/doradca EURES


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента