Публикатор Публикатор

Назад

Program Rodzinny Mińsk

Rada Miasta Mińsk Mazowiecki uznała za priorytetowe działania na rzecz mińskich rodzin wielodzietnych. W związku z tym Rada uchwaliła Program „Rodzinny Mińsk”.

Program skierowany jest do rodzin wielodzietnych (w tym także rodzin zastępczych) posiadających co najmniej troje dzieci w wieku do lat 18 lub do 24 roku życia w przypadku dziecka kontynuującego naukę.
W programie nie jest brana pod uwagę sytuacja materialna rodziny.

Co daje Mińska Karta Dużej Rodziny?

Korzystając z karty rodzinom przysługuje:

a) 50% zniżka na:

- bilety wstępu na imprezy i zajęcia organizowane przez Miejski Dom Kultury,
- bilety wstępu na basen i lodowisko w Mińsku Mazowieckim,
- bilety wstępu na imprezy i zajęcia organizowane przez Muzeum Ziemi Mińskiej,
- bilety wstępu na imprezy i zajęcia organizowane przez Miejską Bibliotekę Publiczną.

b) 25% zniżka na opłaty za świadczenia miejskich (samorządowych) przedszkoli w zakresie przekraczającym podstawę programową.
Pozostałe korzyści dla rodzin wielodzietnych to:

- korzystanie z dopłaty w wysokości 20% miesięcznie do opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- preferencyjne traktowanie dzieci z rodzin wielodzietnych przy zapisach do miejskich przedszkoli,
- korzystanie z ulg oferowanych przez przedsiębiorców i instytucje działające na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, które przystąpią do Programu.

Co zrobić by otrzymać kartę?

W celu otrzymania karty – rodzic / opiekun prawny musi złożyć w Urzędzie Miasta przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazowieckim, pokój: 215 wypełniony i podpisany wniosek.
Przy składaniu wniosku należy okazać oryginały dokumentów potwierdzające istnienie rodziny wielodzietnej.

Więcej informacji, w tym wzory wniosku i oświadczeń, można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki www.minsk-maz.pl w zakładce Sprawy społeczne

Autor: Magdalena Solawa
Źródło: strona internetowa Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki – www.minsk-maz.pl


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента