Публикатор Публикатор

Назад

Realizacja projektu „Równi na rynku pracy" w Młodzieżowym Centrum Kariery w Bolesławcu

Grudzień to miesiąc, w którym pracownicy Młodzieżowego Centrum Kariery w Bolesławcu rozpoczęli realizację kursów w ramach projektu „Równi na rynku pracy”. Młodzi ludzie w wieku 18-24 lata mają szansę całkowicie bezpłatnie uzupełnić lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.

Od 1 lipca 2014 r. jednostki powstałe w ramach projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy": Młodzieżowe Centrum Kariery, Ośrodek Szkolenia Zawodowego oraz Punkt Pośrednictwa Pracy zostały połączone w  Młodzieżowe Centrum Kariery w Bolesławcu. Pracownicy MCK: specjalista ds. rozwoju zawodowego Agnieszka Kołodziej, doradca zawodowy Katarzyna Bocheńska-Podrez oraz pośrednik pracy Katarzyna Mikołajczyk wspierają grupę 45 osób, codziennie motywują uczestników do kontynuowania udziału w projekcie. Już od tygodnia trwa kurs „zdobnik ceramik", który jest ciekawym i przyszłościowym zawodem szczególnie w powiecie bolesławieckim. Słynie on z pięknej ceramiki, są tu liczne zakłady produkujące wyroby ceramiczne. Ukończenie takiego kursu daje szansę uczestnikom na stałe zatrudnienie na lokalnym rynku pracy.

Tydzień temu rozpoczął się kurs „Wizaż i stylizacja paznokci z kosmetyką ogólną". W kursie uczestniczy 13 dziewcząt. Zorganizowano już dla nich miejsca odbywania stażu, pracodawcy oczekują na pozytywne zdanie egzaminu. Kurs trwać będzie do 12 stycznia 2015 r., zarówno uczestnicy i pracodawcy liczą na jak najszybszy termin rozpoczęcia stażu.

Docelowo Młodzieżowe Centrum Kariery w Bolesławcu planuje jeszcze w ramach projektu „Równi na rynku pracy" kurs "Nowoczesny magazynier" oraz "Barman-kelner" z elementami małej gastronomii. Dla wszystkich beneficjentów zagwarantowano już miejsce odbywania stażu po kursach.

 

Autor: Katarzyna Bocheńska-Podrez  doradca zawodowy MCK Bolesławiec

Źródło: tekst własny


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента