Публикатор Публикатор

Назад

Referencje – ważny element aplikacji

Wydawać się może, że referencje są już dosyć zapomniane i uchodzą za mało istotny dokument. Wymagają pewnego zaangażowania oraz czasu ze strony pracodawcy w momencie, gdy już wkrótce nie będziemy dla niego pracować. Czemu służą i jak zdobyć te naprawdę wartościowe?

Zdarza się, że aplikując na stanowisko zostaniemy poproszeni o przedstawienie referencji. Możemy je przekazać w formie pisemnej opinii o własnej pracy lub udostępnić kontakt do byłego pracodawcy. Z tego powodu warto zadbać o otrzymanie listu referencyjnego jeszcze zanim skończy się nasza umowa, a także pożegnać się z kierownictwem firmy w dobrej atmosferze, zostawiając po sobie korzystne wrażenie.

Po co mi kolejny „papier"?

Osoby poszukujące pracy uważają czasem referencje za zbędne. Perspektywa osób odpowiedzialnych za rekrutacje w firmach jest odmienna. Referencje dają im możliwość weryfikacji danych zawartych w CV, pozwalają też lepiej ocenić kandydata, szczególnie wówczas, gdy są dobrze przygotowane i poza opisem zajmowanego stanowiska przekazują informacje na temat naszych kompetencji. Istotne jest w związku z tym uzyskanie rzetelnego dokumentu, który spełni swoją rolę budowania naszego wizerunku jako odpowiedniego kandydata.

W zależności od tego, z jakich powodów i w jaki sposób rozstajemy się z poprzednim pracodawcą oraz jakie mamy relacje ze zwierzchnikiem, do którego będziemy się zwracać z prośbą o przygotowanie referencji, inaczej będziemy z nim rozmawiać i w efekcie otrzymać możemy dokument różnej treści i jakości. Jeśli to możliwe, warto zadbać o przekazanie, na jakich informacjach nam szczególnie zależy, aby uzyskać wiarygodny i korzystny dla nas opis.

Wolontariuszu i stażysto - proście o referencje!

Referencje są udzielane nie tylko długoletnim pracownikom. Szczególnie cenne mogą okazać się dla osób rozpoczynających karierę, które realizowały różne zadania w ramach praktyk, staży czy wolontariatu. Istotne jest, aby osoba przygotowująca pismo, miała o czym pisać, a więc faktyczne zaangażowanie w wykonywaną pracę, pozwalające ocenić nasze mocne strony i potencjał.

Informacje zawarte w referencjach posłużyć mogą do udoskonalenia CV, zarówno w punkcie dotyczącym doświadczeń zawodowych, jak i w tym opisującym nasze umiejętności, kompetencje.

Kto może mnie zarekomendować?

W niektórych przypadkach jesteśmy proszeni nie o list referencyjny, a o kontakt do osoby, z którą współpracowaliśmy, w celu przeprowadzenia z nią krótkiego wywiadu na nasz temat. Warto wcześniej przygotować listę osób, które mogą udzielić nam referencji i dbać o to, aby była ona aktualna, gdy okaże się potrzebna. Bezpośrednia rozmowa na nasz temat będzie dużo cenniejsza dla nowego pracodawcy, ponieważ dostarczy mu więcej konkretnych informacji niż pismo. Najczęściej jest elementem wykorzystywanym dopiero przed rozmową kwalifikacyjną. Zanim kontakt zostanie przekazany, należy uzyskać na to zgodę i wyjaśnić - komu i w jakim celu udostępniamy dane.

Gdy już je mamy…

Jeśli pracodawca wymaga dostarczenia referencji, przesyłamy je razem z pozostałymi dokumentami aplikacyjnymi. W sytuacji, gdy nie ma tego wymagania w ogłoszeniu, warto go poinformować, zaznaczając w CV lub liście motywacyjnym, że referencje możemy udostępnić na życzenie. Wskazówka ta odnosi się szczególnie do osób z niewielkim doświadczeniem zawodowym.

Autor: Aleksandra Gospodarek
Źródło:
1. http://kariera.dlastudenta.pl/artykul/Dlaczego_Polacy_boja_sie_referencji_pracodawcy,100344.html
2. http://kariera.sgh.waw.pl/artykuly/poszukiwanie-pracy/o-potrzebie-zbierania-referencji
3. „Jak efektywnie poszukiwać pracy" J. Taylor, D. Hardy


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента