Публикатор Публикатор

Назад

Rekrutacja do projektu

W Mobilnym Centrum Informacji Zawodowej w Zielonej Górze rozpoczęła się rekrutacja do projektu „Równi na rynku pracy” w ramach „Gwarancji dla młodzieży” realizowanego z funduszy Unii Europejskiej.

Doradcy zawodowi poszukiwali osób zainteresowanych wzięciem udziału
w projekcie na terenie powiatu: zielonogórskiego, wschowskiego i krośnieńskiego. Pracownicy MCIZ w celu rozpowszechnienia informacji o projekcie oraz naboru uczestników odwiedzili wiele instytucji, z wyżej wymienionych powiatów, takich jak: Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie, Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej, Powiatowe Urzędy Pracy. Osoby zainteresowane wypełniają odpowiednie dokumenty oraz zapoznają się
z regulaminem.

Projekt ma za zadanie pomóc młodym ludziom stać się aktywnymi na rynku pracy. Osoby w wieku 18-24 lata, które nie uczą się i nie pracują, znajdują się w trudnej sytuacji życiowej,  mogą w ramach projektu zdobyć lub podnieść swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy projektu będą mieli możliwość korzystania z różnych form wsparcia, między innymi ze szkoleń: zawodowych, językowych, komputerowych, kursu prawa jazdy kat. B oraz odbycia sześciomiesięcznego stażu zawodowego.

W związku z prowadzoną aktualnie rekrutacją do projektu „Równi na rynku pracy” zapraszamy osoby chętne do kontaktu z  doradcami zawodowymi Mobilnego Centrum Informacji Zawodowej w Zielonej Górze (696 402 648).

Autor tekstu:
Kinga Kamińska – doradca zawodowy MCIZ Zielona Góra
Anna Lewandowska - doradca zawodowy MCIZ Zielona Góra


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента