Публикатор Публикатор

Назад

Rekrutacja na bezpłatne szkolenia dla spawaczy

Ośrodki Szkolenia Zawodowego w Chełmie i Dęblinie oraz Młodzieżowe Centrum Kariery w Parczewie prowadzą rekrutację na bezpłatne szkolenia „Spawacz MAG (135)”. Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim rekrutuje na szkolenie „Spawacz TIG”.

Warunki udziału w szkoleniu to:

  • wiek 18-25 lat,
  • osoba niepracująca i nieucząca się, która ukończyła naukę na poziomie gimnazjum, szkoły zawodowej, szkoły średniej.

 Uczestnicy szkolenia otrzymają:

  • zwrot kosztów dojazdu na zajęcia,
  • posiłek w dniu zajęć,
  • ubezpieczenie NNW na czas trwania szkolenia.

 

Szkolenie „Spawacz MAG” będzie trwało 144 godziny, natomiast „Spawacz TIG” – około 150 godzin i obejmie zajęcia teoretyczne i praktyczne.

Po ukończeniu szkolenia i zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego uczestnicy otrzymają książeczkę spawacza i świadectwo egzaminu spawacza.

Zainteresowanych zapraszamy do wymienionych jednostek:

  • Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Chełmie, ul. Lwowska 51, p. 416, tel. 82 564 24 43
  • Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Dęblinie, ul. Wiślana 33, tel. 81 888 17 85
  • Młodzieżowe Centrum Kariery w Parczewie, ul. Kościelna 77, tel. 83 311 10 96
  • Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Tomaszowie Lubelskim, ul. Lwowska 120, tel. 514 023 382