Публикатор Публикатор

Назад

Rolnik ekologiczny. Zawód przyszłości?

Moda na zdrowy styl życia, a tym samym zdrową żywność, powoduje potrzebę powstawania gospodarstw ekologicznych prowadzonych przez dobrze wykształconych i świadomych swej roli rolników ekologicznych.

O ile tradycyjne rolnictwo nie ma przyszłości w Polsce ponieważ na „roli” pracuje trzy razy tyle ludzi w wieku produkcyjnym niż średnio w całej Unii Europejskiej, o tyle uprawy czy hodowla „eko” ma przyszłość.

Kim jest rolnik ekologiczny?

Rolnik należy do najstarszych zawodów  na świecie. Generalnie w Polsce rolnikiem zostaje się na drodze dziedziczenia gospodarstwa po rodzicach czy dziadkach, chociaż coraz więcej osób mieszkających w miastach decyduje się na zakup ziemi i zmianę prowadzonego stylu życia. Zgodnie z Ustawą o ubezpieczeniu społecznym rolników zakres działalności rolniczej wchodzą: produkcja roślinna i zwierzęca – uprawa roli lub hodowla zwierząt, działalność sadownicza, ogrodnicza, pszczelarstwo, rybołówstwo, leśnictwo oraz utrzymanie użytków rolnych przeznaczonych do wypasu lub uprawy.

Przez wiele lat zawód ten nie miał wielkiego prestiżu w społeczeństwie, może z wyjątkiem okresu kiedy obowiązywały „ kartki " na żywność. Kojarzony był z pracą w małych, prymitywnych gospodarstwach, brakiem maszyn i urządzeń ułatwiających pracę, brakiem przechowalni, chłodni czy środków ochrony roślin, nawozów i materiału do zasiewu. Z nielicznymi wyjątkami rolnicy nie posiadali solidnego wykształcenia teoretycznego zdobytego w technikum czy wyższej uczelni. Dobrze prosperowali jedynie ogrodnicy uprawiający kwiaty i warzywa pod tzw. szkłem.

W opozycji do dawnego rolnictwa stoi współczesne rolnictwo ekologiczne. Jak zauważa autor Portalu ekologiczny „Perspektywy” rolnik ekologiczny musi być osobą z dużą wiedzą z zakresu biologii roślin i zwierząt oraz powinien znać przyjazne dla środowiska metody gospodarowania. Wskazane jest również aby posiadał umiejętności prowadzenia przetwórni swoich produktów, bo takie połączenie jest najbardziej ekonomiczne. Rolnik ekologiczny powinien  posiadać umiejętności handlowe i negocjacyjne, by samemu szukać rynków zbytu. Osoby zajmujące się rolnictwem ekologicznym coraz częściej są samo wystarczalne – samodzielnie wytwarzają i sprzedają swoje produkty.

Zalety produktów eko

W chwili obecnej na żywność ekologiczną wydajemy mniej niż obywatel Niemiec czy Danii, ale zainteresowanie tego rodzaju produktami wzrasta z roku na rok. Dbałość o zdrowie i trendy przychodzące z „zachodu" powodują duże zapotrzebowanie na tego rodzaju żywność, mimo że jest ona o minimum 30% droższa od tradycyjnej (bywa dwukrotnie droższa)  i nie każdego na nią stać. Ponadto coraz więcej słychać na temat powodującej choroby cywilizacyjne masowo uprawianej żywności, często sprowadzanej z krajów o bardzo niskiej kulturze rolnictwa. Od czasu do czasu słyszymy o „aferach" związanych  z produkcją jaj czy ryżu powstałych w fabryce, a nie na roli i mimo że nie trafiły one na nasz krajowy rynek, to czujemy się bezpieczni, kupując żywność od zaufanego rolnika.
W eko-rolnictwie nie wolno stosować chemicznych nawozów mineralnych, zaś używane środki ochrony roślin muszą być oparte na naturalnych składnikach. Gleba, pasza dla zwierząt, próbki żywności oraz miejsca jej przechowywania poddawane są corocznej kontroli jednostek certyfikujących.

Gdzie szukać wsparcia?

Dużą szansa dla rolnictwa ekologicznego jest wsparcie finansowe z funduszy unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W PROW 2014-2020 jest to Działanie: Rolnictwo ekologiczne. Żywność tak wytwarzana posiada też lepsze walory smakowe i jest poszukiwana przez niektórych szefów kuchni.

Istniejące obecnie w Polsce gospodarstwa ekologiczne, mimo różnych trudności, dobrze prosperują finansowo. Zawód rolnika awansował społecznie. Badania robione przez CBOS pokazują, że zalicza się on do zawodów zasługujących na duży szacunek. Tak odbierało rolników aż 69 procent ankietowanych osób. W kształceniu w tym zawodzie wiodącą rolę odgrywają następujące uczelnie: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Akademia Rolnicza w Krakowie, Akademia Rolnicza w Poznaniu.

Potencjalni eko-rolnicy powinni wykazać się znajomością branży spożywczej, umiejętnościami przedsiębiorczo-handlowymi, znajomością trendów w Polsce i na świecie, znajomością przepisów, a także ambicją, zaangażowaniem, odpowiedzialnością, czyli cechami i umiejętnościami  których nie jesteśmy w stanie w pełni nabyć podczas nauki w szkole czy wyższej uczelni. Pasja, determinacja i wiedza są kluczowymi elementami potrzebnymi do wykonywania tego zawodu.

Autor: Teresa Głód – spec. ds. rozwoju zawodowego CEiPM w Tarnobrzegu

Źródła:
Portal Perspektywy, www.perspektywy.pl
Jak zostać rolnikiem ekologicznym? www.wodr.konskowola.pl
Rolnik – zawód coraz bardziej poważany społecznie, www.podlaskie.strefabiznesu.pl


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента