Публикатор Публикатор

Назад

Rozmowa kwalifikacyjna – to warto wiedzieć

Rozmowa kwalifikacyjna ( z franc. Interviev ) jest jednym z najważniejszych elementów poszukiwania pracy. Celem tej rozmowy jest uzyskanie dodatkowych, nie znajdujących się w dokumentach aplikacyjnych informacji o kompetencjach zawodowych, cechach osobowości, motywach działania czy postawach kandydata, starającego się o pracę na konkretne stanowisko.

Rozmowa kwalifikacyjna ( z franc. Interviev ) jest jednym z najważniejszych elementów poszukiwania pracy. W jej trakcie, pracodawca może uzyskać o kandydacie do pracy dodatkowe informacje, które nie zostały zawarte w dokumentach aplikacyjnych takich, jak kompetencje zawodowe, cechy osobowości czy motywy działania.

Dobrze zaplanowana rozmowa kwalifikacyjna może nam przynieść sukces, czyli zwiększyć nasze szanse na  otrzymanie oferty zatrudnienia. Źle przygotowana będzie naszą porażką i prawdopodobnie spowoduje utratę możliwości otrzymania oferty pracy.

Rozmowa kwalifikacyjna może być prowadzona w formule ustrukturalizowanej lub jako swobodna rozmowa. W pierwszym przypadku inicjatywa będzie po stronie prowadzącego, który zadając szczegółowe pytania, będzie wymagał udzielania na nie konkretnych odpowiedzi. W trakcie swobodnej rozmowy kwalifikacyjnej, większe możliwości w zakresie autoprezentacji będzie miał kandydat do pracy, który poproszony przez pracodawcę, może powiedzieć coś o sobie, przedstawić swoje dotychczasowe osiągnięcia, omówić własne plany i cele pod kątem planowania ścieżki kariery zawodowej.

ZASADY PROWADZENIA ROZMOWY

Prowadzenie rozmowy kwalifikacyjnej to zadanie niełatwe. Trzeba pamiętać o tym, że osoba prowadząca wywiad bardzo często ocenia przydatność kandydata do pracy na podstawie pierwszego wrażenia. Jeżeli  kandydat do pracy zadba o korzystne, pierwsze wrażenie, to jego odpowiedzi będą odbierane jako bardziej konkretne i bardziej wiarygodne. Jeżeli natomiast nie zadba o swój wizerunek, to wszystkie odpowiedzi będą odbierane z rezerwą i wszystkie słabe strony będą wyolbrzymiane.

Zasada 1 : Jeżeli rozmowa kwalifikacyjna kończy się naszym sukcesem, to znaczy że,  u pracodawcy zwyciężyły emocje a nie jego poczucie logiki. Po prostu spodobaliśmy się tej osobie i ona podjęła decyzję, korzystną dla nas. Dlatego idealny kandydat powinien stosować zarówno argumentację emocjonalną jak i logiczną, pokazując, z jednej strony, że rozmowa z pracodawcą sprawia mu przyjemność a z drugiej, że rozmawiają ze sobą dwaj fachowcy.

Zasada 2 : Dobrze jest wykorzystać biuro pracodawcy, do nawiązania bliższych relacji interpersonalnych, z przyszłym szefem. Wygląd gabinetu odzwierciedla w pewnym sensie osobowość naszego rozmówcy. Zawsze możemy zwrócić uwagę na element wyposażenia biura, którego nie można nie zauważyć. Dobrze jest coś powiedzieć na ten temat.  Takie zachowanie może wzbudzić sympatię pracodawcy do naszej osoby i zwiększyć nasze szanse na otrzymanie propozycji zatrudnienia.

Zasada 3 : Co ma do stracenia w trakcie rozmowy, kandydat do pracy, będący w stanie silnego stresu ? Tylko kilka minut cennego czasu. Pracodawca ma także swoje obawy. Są one najczęściej dobrze ukryte w zadawanych przez niego pytaniach. Udzielając odpowiedzi starajmy się te obawy wyjaśniać a wszelkie ograniczenia zamieniać na możliwości, tak aby pokazać, że w pracy potrafimy radzić sobie z problemami.

Zasada 4 : Jeżeli nasze rozmowy kwalifikacyjne nie kończą się sukcesem, może warto pomyśleć o ewentualnej zmianie swojego stroju i fryzury. Niektórzy pracodawcy uważają, a jest ich większość, że wygląd kandydata do pracy i umiejętna autoprezentacja to ok. 80 % szans na zatrudnienie. Na kwalifikacje zostawiają oni tylko 10 %. Pozostałe 10 % to niezawodność pracownika ( obecność w pracy, punktualność oraz rzetelność ) ale to oczekiwanie trudno jest  pracodawcy sprawdzić w trakcie rozmowy  kwalifikacyjnej.

Zasada 5 : Pracodawca w trakcie rozmowy, nie wie co tak naprawdę, kandydat o nim myśli. Chce mieć pewność, że osoba z którą rozmawia, jest na  serio zainteresowana pracą w jego firmie. Jeżeli więc jesteśmy zdecydowani, może warto powiedzieć to wprost w stylu :  „ Zatrudniając mnie, będzie Pan z mojej pracy bardzo zadowolony ". I poczekać na reakcję pracodawcy.

Pamiętajmy że, aby rozmowa kwalifikacyjna zakończyła się sukcesem, muszą zostać rozwiane obawy zarówno pracodawcy jak i kandydata do pracy. Jeżeli potrafimy to skutecznie zrobić, to nie my będziemy szukać pracy ale praca będzie szukała nas.

 

Autor: Zbigniew Rosłoń ( Specjalista ds. rozwoju zawodowego )

Źródło: Hanna Sierpińska „ Podręcznik dla liderów Klubów Aktywnego Poszukiwania Pracy ",   

              Fundacja Akcji Demokratycznej * Fundacja Mazowsze.

              Zeszyty Informacyjno-metodyczne doradcy zawodowego  1994r. Nr 2


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента