Публикатор Публикатор

Назад

Spółdzielnie socjalne alternatywnym sposobem zatrudnienia

Brak hierarchii, nadzoru szefa, możliwość prowadzenia biznesu zgodnie z własnymi zainteresowania to właśnie charakteryzuje spółdzielnie socjalne. Poszukując pracy, warto zastanowić się nad tą możliwością samozatrudnienia.

Spółdzielnia socjalna z swej definicji, jest po części przedsiębiorstwem i organizacją pozarządową. Oznacza to, że w ramach jej aktywności prowadzona jest działalność gospodarcza, ale osiąganie zysku nie jest celem samym w sobie, a jedynie środkiem do realizacji celów statutowych.

Zakładając spółdzielnię socjalną należy pamiętać, że przynajmniej połowa członków musi znajdować się w tak zwanej grupie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Należą do nich, np. osoby długotrwale bezrobotne, czy niepełnosprawne. Praktyka pokazuje, że najczęściej spółdzielnie socjalne zakładają młodzi ludzie, tuż po szkołach, gdyż również w ich przypadku zagrożenie wykluczeniem społecznym jest bardzo realne. Bywa też tak, że współcześni 20 i 30 – latkowie nie chcą pracować na etatach, w sztywnych strukturach korporacyjnych. Realizują więc swoje ambicje i pasje zakładając spółdzielnię.

Aby móc założyć spółdzielnię socjalną potrzeba co najmniej pięcioosobowej grupy, która spełnia warunki „wykluczenia społecznego”. Maksymalna liczba członków wynosi pięćdziesiąt osób. Założyciele mogą otrzymać dofinansowanie z Funduszu Pracy, korzystać ze środków PFRON, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ubiegać się w starostwie o refundację składek za ubezpieczenie społeczne. Spółdzielnie socjalne korzystają również ze zwolnień podatkowych i zwolnień z opłat sądowych.

Osoby, które chcą założyć spółdzielnię lub przystąpić do już istniejącej, mogą skorzystać z dotacji udzielanej przez Powiatowe Urzędy Pracy. Istnieją również Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej, w ramach których można skorzystać z dotacji i doradztwa. Wsparcie z Ośrodka dotyczy zagadnień prawnych, tworzenia strategii i biznesplanu spółdzielni, a także poznania podstaw marketingu i promocji.

Zakładając spółdzielnię socjalną należy zastanowić się nad kierunkiem jej działalności. Warto znaleźć „niszę”, która zapewni zbyt produktów lub usług. Istotne, aby rodzaj prowadzonej działalności był zgodny z naszymi zainteresowaniami i kompetencjami. To zwiększy szansę danej spółdzielni na sprawne funkcjonowanie w realiach gospodarki rynkowej.

Autor: Natalia Meyer - Heczko
Źródło: http://www.ekonomiaspoleczna.pl/x/166020


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента