Публикатор Публикатор

Назад

Sport to zdrowie

Zalety płynące z uprawiania sportu i aktywnego spędzania wolnego czasu.

Z regularnego wykonywania aktywności fizycznej możemy czerpać liczne korzyści. Najważniejszą z nich jest zmniejszenie prawdopodobieństwa zapadalności na wiele chorób. Uprawianie sportów obniża zatem ryzyko powstawania zaburzeń sercowo – naczyniowych, zapobiega osteoporozie, reguluje i utrzymuje na optymalnym poziomie przemianę materii, a także pozytywnie wpływa na ciśnienie krwi – obniżając je. Dodatkowo, podejmowanie aktywności fizycznej pełni istotną rolę w utrzymaniu prawidłowej wagi ciała. Dzieje się tak dzięki nasileniu  szybkości spalania kalorii, co wpływa na zmniejszenie masy i trwałe osiągnięcie idealnej wagi. Korzyścią wynikającą bezpośrednio z aktywności fizycznej, a pomagającą osiągnąć szczupłą sylwetkę, jest zmniejszenie apetytu. Kolejna bardzo istotna i zauważalna dla nas zmiana wynikająca z uprawiania sportów to poprawa naszego samopoczucia.

Uprawianie sportów oraz podejmowanie wszelkiego rodzaju aktywności fizycznej to idealny sposób na spędzanie wolnego czasu. Regularne „zażywanie ruchu” wpływa bowiem nie tylko na poprawę naszego zdrowia i kondycji, ale też pozytywnie oddziałuje na nastrój. Niestety, mimo tych korzyści wiele osób preferuje raczej bierny tryb życia, twierdząc, że sport nie jest dla nich. Możliwe jest jednak takie dobranie ćwiczeń, aby móc czerpać z nich przyjemność, zrelaksować się i zyskiwać zarówno korzyści zdrowotne jak i emocjonalne.

Rozwój współczesnej cywilizacji nie sprzyja aktywności. Wiele wynalazków i udogodnień eliminuje każdy zbędny ruch. Coraz więcej prac wykonuje się w pozycji siedzącej. Coraz mniej wysiłku fizycznego wymaga od nas codzienne życie. Co gorsza, idzie to w parze z niewielkim zainteresowaniem sportem i rekreacją na świeżym powietrzu. Dzieci chętnie przebywają na dworze, biegają i zażywają sporo ruchu podczas swoich zabaw. Jednak, jak dowodzą badania, podjęcie nauki szkolnej wiąże się ze znaczącym zmniejszeniem codziennej aktywności fizycznej dzieci. Należałoby to jakoś uzupełniać. Powinny temu służyć lekcje wychowania fizycznego, lecz wiemy z praktyki, że nie zawsze możliwości szkół (szczególnie w małych miejscowościach) pozwalają na odpowiednie wykorzystanie tego czasu. Warunki, w jakich odbywają się te zajęcia, nie zawsze sprzyjają właściwym formom aktywności. W dodatku naukowcy alarmują, że obciążenia fizyczne w trakcie ćwiczeń lekcyjnych oraz ich intensywność nie odpowiadają wymogom rozwijającego się organizmu dziecięcego. Luki tej nie wypełniają "prywatne" zainteresowania sportem. Z badań wynika, że jedynie niewielki procent dziewcząt i chłopców w Polsce codziennie uprawia ćwiczenia (np. gimnastykę poranną). A przecież dla młodych ludzi regularny wysiłek fizyczny jest bardzo ważny. 

Ruch to wysoka sprawność i dobre samopoczucie. Niedobór wysiłku fizycznego może powodować wiele schorzeń cywilizacyjnych - m.in. nadwagi, słabej przemiany materii, niewydolności układu sercowo-naczyniowego itd. U młodych ludzi siedzący tryb życia często bywa przyczyną wad postawy. Zaobserwowano, że wśród uczniów szkół sportowych występują one rzadziej niż wśród uczniów pozostałych szkół. Co ciekawsze, jeszcze niższy odsetek dzieci ze skrzywieniem kręgosłupa występuje w szkołach wiejskich. O czym to świadczy? Ich uczniowie częściej podejmują wysiłek fizyczny, pomagając rodzicom w pracach domowych i gospodarskich, niż dzieci z ośrodków miejskich. Zatem to regularna aktywność fizyczna przynosi tak pozytywne efekty. Dzieci z rodzin wiejskich także w mniejszym stopniu niż ich koledzy z dużych miast doświadczają negatywnych skutków współczesnego, pozornie atrakcyjnego, trybu życia młodych ludzi - na siedząco przed telewizorem, magnetowidem, komputerem.

Autor: Marcin Ratajczyk
Źródła:
1. Bąk Jolanta „Fitness. Piękno, zdrowie, relaks”
2. Feldenkrais Moshe „Świadomość poprzez ruch”


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента