Публикатор Публикатор

Назад

Spotkanie z młodzieżą w GOK Chorkówka

 

W dniu 26 marca br. pracownicy Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Krośnie we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Chorkówce zorganizowali pierwszy w tym roku punkt konsultacyjny. Spotkanie miało formę zajęć grupowych oraz konsultacji indywidualnych.
Celem spotkania było zaznajomienie młodych osób z usługami oferowanymi przez CEiPM OHP w Krośnie. Proponowana tematyka konsultacji dotyczyła przede wszystkim zagadnień związanych z rynkiem pracy oraz prowadzeniem działalności gospodarczej. Omówiono sposoby aktywnego poszukiwania pracy, rodzaje dokumentów aplikacyjnych i ich formy oraz dopasowanie kwalifikacji zawodowych do potrzeb i wymagań pracodawców. Wiele uwagi poświęcono przygotowaniu do odbycia rozmowy kwalifikacyjnej.

Przedstawiciele Gminnego Ośrodka Kultury bardzo pozytywnie ocenili działania OHP podejmowane na rzecz społeczności lokalnej. Kolejne spotkanie z młodzieżą w ramach punktu konsultacyjnego odbędzie się w II kwartale br.

Fot. Uczestniczka konsultacji indywidualnych z Liderem Klubu Pracy Markiem Mrozkiem


Autor artykułu: Marek Mrozek – lider Klubu Pracy w CEiPM w Krośnie
Autor zdjęć: Marcin Kaleniecki – doradca zawodowy w CEiPM w Krośnie


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента