Публикатор Публикатор

Назад

Staż – szansa na zatrudnienie

Zjawiska zachodzące w obecnym świecie odbiły się na rynku pracy i ujawniły dodatkowe problemy, jakie napotykają młodzi ludzie, którzy rozpoczynają swoją karierę zawodową.

Ważnym zagadnieniem staje się rozsądne planowanie kariery zawodowej oraz działania wspierające młodych ludzi przy wchodzeniu na rynek pracy. Dobre wykształcenie, które nie jest poparte doświadczeniem zawodowym to dziś za mało, aby znaleźć pracę, która by nas w pełni satysfakcjonowała. Z tego względu bardzo cenną ofertą jest możliwość skorzystanie ze stażu.

Staż zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy to nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Staż może być organizowany przez Powiatowy Urząd Pracy. Mogą starać się o niego osoby bezrobotne i zarejestrowanymi w Urzędzie Pracy. Stażyście przysługuje stypendium stażowe, wypłacane z Funduszu Pracy w kwocie 120% zasiłku dla bezrobotnych, lub stypendium stażowe współfinansowane przez Unię Europejską (a takie również zdarzają się w urzędach pracy), w kwocie. Stażysta, ze względu na to, iż nadal zachowuje status osoby bezrobotnej, jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z Urzędu Pracy. Tym samym pracodawca, który przyjmuje stażystę na staż do swojej firmy, nie ponosi żadnych kosztów i zyskuje możliwość sprawdzenia przyszłego pracownika lub wdrożenia go w praktyczne aspekty pracy zawodowej. Jeżeli nie chcemy skorzystać z ofert urzędu pracy lub nie jesteśmy osobami zarejestrowanymi bezrobotnymi możemy skorzystać z programów stażowych bezpłatnych (tu wynagrodzenie jest kwestią umowy pomiędzy pracodawcą a stażystą).

Młodzi ludzie na rynku pracy

Wielu młodych ludzi zaczynających swoją karierę zawodową, przegląda oferty pracy i napotyka na zapis „wymagane doświadczenie zawodowe". Gdy nie posiadamy żadnego doświadczenia, to właśnie oferta stażu może być skutecznym sposobem na zdobycie praktyki w nowej dziedzinie, nabycia cennych umiejętności w swojej specjalności lub po prostu poznania rynku od podstaw. Podczas studiów młode osoby powinny skupić się na świadomym budowaniu swoich kompetencji, poszukiwaniu możliwości odbycia praktyk i staży. Jeśli nawet nie będą pobierać za nie wynagrodzenia - w sposób znaczący podniosą późniejszą atrakcyjność na rynku pracy i wzbogacą CV.  Staż zawodowy może być dla młodego człowieka początkiem kariery zawodowej. Gdy firma będzie poszukiwała nowego pracownika jest duże prawdopodobieństwo, że sięgnie po CV osoby, która odbywała w tej firmie staż zapoznała się już ze zwyczajami panującymi w niej, organizacją, kulturą pracy i sprawdziła się w tej firmie jako współpracownik. Odbywanie staży w trakcie edukacji zdecydowanie skraca czas zdobywania kwalifikacji zawodowych.

Rozpoczynając staż warto dowiedzieć się: co będzie należało do naszych obowiązków, czy dana praca zapewni nam oczekiwany rozwój i wzbogaci nasze kompetencje. Warto wybierać staże, na których będziemy mieli do wykonania konkretne zadania. Należy pamiętać, że każdy stażysta powinien mieć przydzieloną osobę, która wprowadzi go w tajniki pracy w danej firmie. Opiekun powinien przydzielać mu kolejne zadania, służyć radą i pomocą w codziennych czynnościach oraz odpowiadać na nurtujące go pytania. Obie strony muszą być zaangażowane we współpracę, aby był to czas owocnie wykorzystany dla pracodawcy i osoby odbywającej staż. Warto pokazać się pracodawcy z jak najlepszej strony, być przedsiębiorczym, pracowitym, punktualnym i z zaangażowaniem wykonywać powierzone obowiązki, aby na pewno zostanie to docenione.

Staże na dzisiejszym rynku pracy to już właściwie konieczność. Im szybciej młodzi ludzie to zrozumieją - tym będzie to korzystniejsze dla ich przyszłej kariery zawodowej. Staż jest okazją do zdobycia cennego doświadczenia zawodowego, umiejętności praktycznych, ogólnego wdrożenia się w pracę zawodową i obowiązki z niej wynikające. Odbycie stażu może nauczyć młodych ludzi też wielu cennych rzeczy np. pokory, organizacji pracy, wytrwałości i cierpliwości. Warto zainwestować w siebie. Jeżeli odbywanie stażu nie przynosi korzyści wymiernych w postaci finansowej, to jest dla młodych ludzi okazją do wejścia na rynek pracy, której nie można zmarnować.


Autor: Krystyna Sosnówka

Źródło: http://janow.pup.gov.pl/


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента