Публикатор Публикатор

Назад

Staż zagraniczny szansą na sukces zawodowy!

Z punktu widzenia młodego człowieka, który stawia pierwsze kroki na rynku pracy jako poszukujący zatrudnienia, bardzo ważne jest, aby zdobyć dobrą posadę, godziwe wynagrodzenie i mieć poczucie odrobiny stabilizacji. Niezbędnym do tego elementem okazuje się być jednak doświadczenie – i tak zaczyna się błędne koło: nie dostanę pracy, ponieważ nie mam doświadczenia. Pojawia się pytanie, gdzie je zdobyć, jeśli nie w pracy?

Pomocą w takiej sytuacji jest udział w projektach, w ramach których możliwy jest wyjazd na zagraniczny staż.  Podczas stażu w innym kraju czekają nowe wyzwania, które jednocześnie budują nasz charakter, pozwalają spojrzeć na nasze wady i zalety, a również poprawiają naszą asertywność, zaradność i odporność na stres w czasie pracy, czyli tzw. umiejętności miękkie. Jest to okazja do spojrzenia z innej perspektywy na problemy, a także do nauki ich rozwiązywania nowymi metodami.

Wyniki badań przeprowadzonych z uczestnikami projektu, o którym mowa poniżej, przed jego rozpoczęciem i po jego zakończeniu zgodnie wskazują na zadowolenie stażystów. Każdy z nich wyraża chęć powrotu do słonecznej Hiszpanii, a także ciepło wspomina ludzi, z którymi miał okazję przebywać w nowym środowisku pracy. Wielu osobom przedstawiono propozycję pracy, co jest potwierdzeniem sprawdzenia się w nowych warunkach i nowym miejscu pracy. Czas spędzony w Hiszpanii nie był dla tych ludzi stracony. Większość z nich nabyła nowe, przydatne umiejętności, poszerzyła swoją wiedzę zawodową, a także poprawiła znajomość języków obcych. Poprzez udział w projekcie uczestnicy stali się bardziej otwarci i mobilni.

W okresie od 01.11.2013 do 31.05.2014 roku Pomorska Wojewódzka Komenda OHP realizowała projekt „Kształcimy się dla Pracodawcy” w ramach projektu systemowego "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo" w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 – Otwartość systemu oświaty w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.2 – Upowszechnienie uczenia się przez całe życie. Projekt był realizowany na zasadach Programu Uczenie się przez całe życie.
Projekt był skierowany do uczestników z Ośrodka Szkolenia i Wychowania w Tczewie powyżej 18 roku życia (w momencie wyjazdu na praktykę zawodową), realizujących program przyuczenia, kształcenia zawodowego na poziomie klasy II lub III na kierunku kucharz lub fryzjer. Spośród uczestników z ww. klas i kierunków, do projektu zakwalifikowano 16 osób z najwyższą liczbą punktów z procesu rekrutacji. Uczestnicy projektu zostali objęci programem przygotowawczym do wyjazdu na dwutygodniową praktykę zawodową do Hiszpanii w czasie ferii zimowych. Dziesięciu uczestników odbyło praktykę zawodową u pracodawcy z branży gastronomicznej, natomiast sześciu uczestników w branży fryzjerskiej. Partnerem w projekcie był Europroyectos Leonardo da Vinci Granada - hiszpańska firma usytuowana w Granadzie.

Uczestnicy zdobyli doświadczenie praktyczne i nowe umiejętności (certyfikat Europass-Mobilność oraz potwierdzenie odbycia stażu zagranicznego), co zwiększyło ich szanse na rynku pracy. Przed wyjazdem został zorganizowany moduł przygotowawczy: nauka języka hiszpańskiego w szczególności w zakresie słownictwa specjalistycznego, zajęcia z psychologiem i kulturoznawcze.
Najlepszą rekomendacją jest informacja, że każdy uczestnik chciałby pojechać jeszcze raz na staż oraz chętnie poleca wśród rówieśników taką możliwość kształcenia się.

Pod  linkiem można obejrzeć relację z podsumowania projektu:
http://www.tetka.pl/index.php?page=movie&id=921 (od 8:53 minuty )

Autor: Ilona Dybikowska, specjalista ds. programowych w Pomorskiej WK OHP

 

 


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента