Публикатор Публикатор

Назад

Świętokrzyska WK OHP - kursy zawodowe na finiszu

W Świętokrzyskiej Wojewódzkiej Komendzie OHP kontynuowane są działania związane z realizacją wsparcia systemowego dedykowanego uczestnikom i uczestniczkom projektu „Równi na rynku pracy”. Projekt ten jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Młodzież objęta działaniami to łącznie 150 osób w wieku 18 – 25 lat. Na dzień dzisiejszy 95 beneficjentów projektu ukończyło już kursy zawodowe, które przygotowały ich do pracy na stanowiskach: kucharz z modułami carvingu, kelnera, barmana, baristy, operator koparko – ładowarki, profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, pracownik administracyjno – biurowy, magazynier z obsługą wózka widłowego, fryzjer z elementami wizażu, operator obrabiarki sterowanej numerycznie CNC, kierowca z uprawnieniami kwalifikacji wstępnej przyspieszonej do kat. C, kierowca z prawem jazdy kat. E, operator koparki jednonaczyniowej, walca drogowego klasy III, spawacz blach i rur spoinami pachwinowymi metodą TIG z modułem cięcia tlenowego.

Każdy z kursów zawierał część teoretyczną i praktyczną. Szczególnie tę drugą uczestnicy wskazują, jako bardzo przydatną i interesującą. Umiejętność wykorzystania wiedzy i ćwiczenie umiejętności nabytych podczas kursów,  będzie można sprawdzić już niedługo, albowiem młodzież przygotowuje się w chwili obecnej do odbywania półrocznych staży u pracodawców. Zatrudnienie w ramach stażu będzie zgodne z ukończonymi przez beneficjentów  kursami zawodowymi i pozwoli na zdobycie doświadczenia w wybranych zawodach.

Świętokrzyska WK OHP dokonała doboru kursów zawodowych, po uprzednim zdiagnozowaniu predyspozycji zawodowych uczestników pod kątem planowania rozwoju zawodowego, ale również wzięła pod uwagę potrzeby lokalnych pracodawców. Dlatego też pracodawcy mający problemy ze skompletowaniem kadry, niejednokrotnie sami zgłaszają się do OHP poszukując stażystów, wskazując jednocześnie na możliwość zatrudnienia ich w swoich firmach po odbytym stażu.

Zapraszamy wszystkich Pracodawców i Przedsiębiorców do współpracy w zakresie organizacji staży zawodowych dla beneficjentów projektu ,, Równi na rynku pracy".

Autor: Elżbieta Ścióg – doradca zawodowy MCK w Busku  Zdroju


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента