Публикатор Публикатор

Назад

Szansa na pracę dla osób niepełnosprawnych w Janowie Lubelskim

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Janowie Lubelskim, w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, zorganizowało spotkanie osób niepełnosprawnych poszukujących pracy z koordynatorem ds. utworzenia Zakładu Aktywizacji Zawodowej w Janowie Lubelskim, panią Renatą Ciupak.

Miało to miejsce 22 października i uczestniczyło w nim około 120 osób. Na początku wszystkich zebranych przywitał doradca zawodowy MCK pani Krystyna Sosnówka. Wśród przybyłych gości znaleźli się: starosta Janowa pan Jerzy Bielecki, dyrektor Środowiskowego Domu Samopomocy pani Renata Ciupak, kierownik Warsztatów Terapii Zajęciowej ks. Waldemar Olech, prezes Stowarzyszenia KRON pan Andrzej Łukasik oraz licznie zgromadzeni niepełnosprawni i ich opiekunowie z terenu powiatu janowskiego.

Podczas spotkania starosta pozytywnie odniósł się do działań aktywizacyjnych osób niepełnosprawnych. Zakład Aktywizacji Zawodowej oznacza zwiększanie szansy na zatrudnienie osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności oraz aktywizację zawodową i społeczną. Uczestnicy spotkania zapoznali się z warunkami zatrudnienia, branżą usług oraz formami wsparcia.  Osoby, które były zainteresowane ofertami pracy, przedstawiły swoje orzeczenia o stopniu niepełnosprawności i wypełniły odpowiednie dokumenty. Spotkanie cieszyło się dużym zainteresowaniem.

Autor: Krystyna Sosnówka MCK w Janowie Lubelskim
Zdjęcie: Edyta Sołtys


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента