Публикатор Публикатор

Назад

Szkolenia Twoją szansą na rozwój zawodowy

Szkolenia to w dzisiejszych czasach najlepszy sposób na podniesienie kwalifikacji zawodowych, a tym samym na zwiększenie swoich szans na rynku pracy i łatwiejsze uzyskanie satysfakcjonującej posady.

Uczestniczenie w szkoleniu daje stałą możliwość rozwoju, co jest niezbędne w związku ze zmianami, zachodzącymi na rynku pracy. Uzyskane po szkoleniach certyfikaty i zaświadczenia możemy dołączyć do naszego CV, dzięki czemu stajemy się bardziej atrakcyjni dla potencjalnych pracodawców.

Ośrodek Szkolenia Zawodowego EFS Ochotniczych Hufców Pracy, wychodząc naprzeciw zmianom zachodzącym na rynku pracy, swoją ofertę szkoleniową kieruje do osób młodych w wieku 18-25 lat, które dopiero zaczynają budować swoją ścieżkę rozwoju zawodowego. OSZ EFS powstał i funkcjonuje w ramach projektu "OHP jako realizator usług rynku pracy" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. OSZ EFS zajmuje się organizowaniem kursów i szkoleń dla młodzieży zgodnie z potrzebami lokalnego rynku pracy. W ramach prowadzonych szkoleń beneficjenci uczestniczą w zajęciach z doradztwa zawodowego. Jednostka działa na terenie miasta Tomaszów Lubelski i swoim zasięgiem obejmuje powiat tomaszowski.

Rynek pracy w powiecie tomaszowskim

Bezrobocie w powiecie tomaszowskim nie spada i jest większe od średniej ogólnopolskiej. Duży odsetek osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy stanowią osoby młode, które nie mają wyuczonego zawodu i odpowiednich kwalifikacji zawodowych, co uniemożliwia im znalezienie zatrudnienia. Osoby zgłaszające się do OSZ EFS często mają tylko wykształcenie gimnazjalne. Region powiatu tomaszowskiego jest typowo rolniczy. Nie ma dużych zakładów przemysłowych, które mogłyby zatrudnić większą ilość osób. Najwięksi pracodawcy w powiecie tomaszowskim to: Zakład Usługowo-Produkcyjny RST Roztocze, Instalbud, Praktibud, Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych, Zakład Wapienno-Piaskowy Bełżec. Pozostałe firmy to najczęściej małe firmy rodzinne, które nie potrzebują tak wielu pracowników, aby mogły zmniejszyć wskaźnik bezrobocia. Rynkiem pracy w powiecie tomaszowskim rządzi sezonowość – w okresie wiosennym i letnim bezrobocie nieznacznie spada, natomiast w okresie jesiennym i zimowym osoby te tracą zatrudnienie. Udział w szkoleniach jest szansą dla wielu młodych ludzi, aby podnieśli swoje kwalifikacje zawodowe i szukali zatrudnienia na terenie kraju lub też za granicą.

Podsumowując, szkolenia to sposób na doskonalenie umiejętności zawodowych i interpersonalnych, a także wzbogacenie wiedzy i kwalifikacji jednostki, która dzięki temu podnosi jakość życia osobistego i zawodowego.

Justyna Trepka


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента