Публикатор Публикатор

Назад

Szkolimy operatorów maszyn budowlanych

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie trwa kurs zawodowy pod nazwą „Operator koparko-ładowarki". W szkoleniu bierze udział dwóch uczestników projektu „Równi na rynku pracy- EFS".

W Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży w Ciechanowie trwa kurs zawodowy pod nazwą „Operator koparko- ładowarki". W szkoleniu bierze udział dwóch uczestników projektu „Równi na rynku pracy- EFS".

Celem kursu jest podniesienie kompetencji zawodowych, zdobycie wiedzy i uzyskanie kwalifikacji w zawodzie operatora koparko - ładowarki III klasy uprawnień. Szkolenie składa się z części teoretycznej - 116 h oraz praktycznej - 60h. W trakcie spotkań teoretycznych kursanci zdobywają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, dokumentacji technicznej, rysunku technicznego, a także informacje dotyczące silników spalinowych, hydrauliki i budowy maszyn. Doświadczeni i wykwalifikowani instruktorzy dbają, aby uczestnicy szkolenia nauczyli się obsługiwać i korzystać z najważniejszych funkcji maszyn budowlanych.

28 lutego kursanci przystąpią do egzaminu państwowego przed Komisją Egzaminacyjną Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego. Po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu uczestnicy otrzymają uprawienia do wykonywania pracy zakresie obsługi koparko - ładowarek.

Autor tekstu i zdjęcia: Katarzyna Kaczorowska, specjalista ds. rozwoju zawodowego, Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Ciechanowie


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента