Публикатор Публикатор

Назад

Trwa kurs ECDL w Gorzowie Wlkp.

W gorzowskim Hufcu Pracy (Lubuska WK OHP) rozpoczął się kurs ECDL START dla beneficjentów projektu „Pomysł na Siebie" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

Celem kursu jest dostarczenie uczestnikom wiedzy i umiejętności w zakresie wykorzystania podstawowych funkcji komputera i jego systemu operacyjnego oraz obsługi programów Word I Excel. W czasie pierwszych zajęć każdy z uczestników projektu wybrał cztery moduły, z których będzie zdawał egzamin. Największym zainteresowaniem młodzieży cieszyły się systemy operacyjne, arkusze kalkulacyjne, a także przetwarzanie tekstów.

Przed uczestnikami projektu 60 godzin zajęć, które zakończy egzamin sprawdzający wiedzę
i umiejętności kursantów z wybranych modułów. Wszyscy uczestnicy otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobycie kompetencji zgodne ze standardem European Computer Driving Licence. Szkolenie jest prowadzone metodą blended learning łączącą tradycyjne zajęcia szkoleniowe z
e-learningiem.

Grzegorz Olejniczak

 Zdjęcie: Uczestnicy w trakcie zajęć


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента