Публикатор Публикатор

Назад

Uczestnik Hufca Pracy w Zduńskiej Woli wśród najlepszych Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Informatycznej

Zwycięzca wojewódzkich eliminacji w Łodzi Karol Wal z Hufca Pracy 5-15 w Zduńskiej Woli zajął II miejsce w X Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy Informatycznej, zorganizowanym przez Komendę Główną OHP, Centrum Kształcenia i Wychowania Ochotniczych Hufców Pracy w Tarnowie.

Nasz uzdolniony informatyk jest uczniem Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Zduńskiej Woli, a na co dzień kształci się w zawodzie „dekarz" w zakładzie Z.U.P Sagma.

W konkursie na etapie ogólnopolskim w dniach 26-29 marca wzięło udział 35 uczestników. 27 i 28 marca młodzież prezentowała swoje prace przed komisją konkursową. Dotyczyły one tworzenia baz danych, obróbki plików multimedialnych, tworzenia stron internetowych, programowania oraz tworzenia grafik komputerowych. Karol wykonał pracę zatytułowaną „Straż Pożarna w Zduńskiej Woli" w technice 3D. Należy podkreślić, że w składzie komisji konkursowej byli przedstawiciele Katedry Informatyki i Metod Komputerowych UP im KEN w Krakowie, Kuratorium Oświaty w Krakowie i Specjalista ds. technologii informatycznych. Podczas drugiego dnia rywalizacji młodzi ludzie rozwiązywali test który zdecydował o ocenie końcowej. Patronat honorowy nad konkursem sprawowali: Minister Pracy i Polityki Społecznej,. Marszałek Województwa Małopolskiego, Prezydent Tarnowa, Komendant Główny OHP, Dyrektor Generalny Microsoft Polska. Patronat medialny objęło Radio RDN Małopolska i Telewizja Regionalna.

W programie nie zabrakło zajęć integracyjno-rekreacyjnych dla młodzieży i kadry takich jak: zwiedzanie miasta, paintball laserowy, gokarty, turniej strzelecki, tenis stołowy oraz w bilard. Podsumowanie konkursu połączone z wręczeniem nagród i dyplomów odbyło się 29 marca. Celem było zainteresowanie uczniów technologią informacyjną i rozwojem informatyki, kształtowanie umiejętności samodzielnego zdobywania i rozszerzania wiedzy informatycznej oraz wyłanianie talentów, wspieranie uczniów zdolnych w rozwijaniu i poszerzaniu własnych zainteresowań informatycznych.

Autor: Barbara Nowak


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента