Публикатор Публикатор

Назад

Udział w projekcie to nie tylko zdobycie „papierka”…

Realizacja projektów szkoleniowo-aktywizacyjnych, współfinansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny często postrzegana jest, jako bezefektywne zbieranie „papierków" - zdobywanie kwalifikacji mimo braku szans na zatrudnienie. Czy jest tak w rzeczywistości?

Sytuacja na polskim rynku pracy jest trudna od wielu lat, dlatego też działania skierowane do młodzieży uczącej się oraz osób nieaktywnych zawodowo powinny odpowiadać lokalnemu zapotrzebowaniu pracodawców. Ochotnicze Hufce Pracy realizację kursów zawodowych w ramach projektów poprzedzają dokładną analizą rynku pracy danego regionu. Dzięki temu forma oraz tematyka szkoleń jest dopasowana do zapotrzebowania uczestników programów i firm działających w danym obszarze. Dowodem na potrzebę i słuszność pozyskiwania środków na takie przedsięwzięcia są osiągane rezultaty. Jako przykład posłużyć może historia jednego z uczestników projektu „Szkolenie - Praktyka - Zatrudnienie - Rozwój IV edycja" realizowanego w HP w Grajewie. Młody mężczyzna przyszedł na spotkanie rekrutacyjne za namową swojej dziewczyny, która jako pierwsza dojrzała potencjał w przedstawionej ofercie. Obydwoje, tj. Karolina i Daniel zakwalifikowali się do udziału w szkoleniach, na które uczęszczali chętnie i systematycznie. Niewątpliwie największe zainteresowanie wśród uczestników SPZR wzbudzał udział w kursach kwalifikacyjnych. Tym razem dla mężczyzn przygotowano kurs „Magazynier z obsługą wózków jezdniowych" a dla kobiet „Sprzedawca z elementami florystyki" połączony z obsługą kasy fiskalnej. Wspomniani młodzi ludzie ukończyli kursy i zdali egzaminy zewnętrzne z wynikiem bardzo dobrym. Od zakończenia projektu sytuacja na rynku pracy nie wygląda lepiej. Sytuacja Karoliny i Daniela, obecnie już małżeństwa, jest dużo korzystniejsza w porównaniu do ogromnej liczby osób pozostających bez zatrudnienia. Daniel pracuje jako magazynier w jednej z największych spółdzielni mleczarskich. Pół roku temu podpisał umowę na czas nieokreślony. Oznacza to, że sprawdził się, jako dobry i wykwalifikowany pracownik. Karolina obecnie przebywa na stażu zawodowym w sklepie. W przyszłym roku z dużym prawdopodobieństwem zostanie zatrudniona na umowę o pracę.  

Ochotnicze Hufce Pracy w dalszym ciągu realizują projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej, ponieważ są one szansą na kolejne „happy endy".

 

Autor: Bartosz Pietrzak – st. wychowawca HP Grajewo 


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента