Публикатор Публикатор

Назад

Uwaga! Komórkomania

Komórkomania (fonoholizm) polega na nadmiernym używaniu telefonu komórkowego. Jest to zjawisko bardzo powszechne, zwłaszcza wśród ludzi młodych. Czy telefon stał się dla nich wytyczną osobowości i stylu bycia?

Fonoholizm jest zjawiskiem nowym. Opiera się na mechanizmie analogicznym do tego, który występuje w przypadku uzależnienia od narkotyków, papierosów i alkoholu. Objawia się nadmiernym przywiązywaniem do telefonu komórkowego i nadużywaniem go w codziennych sytuacjach. W konsekwencji może powodować zubożenie języka komunikacji, osłabienie tradycyjnych więzi społecznych w rodzinie i kontaktach z rówieśnikami.
Wiadomości sms przyniosły rewolucję w sferze językowej. Ich pisanie spowodowało powstanie specyficznego słownictwa, pełnego skrótów i symboli, których znaczenie nie dla wszystkich jest zrozumiałe i czytelne. Daje to młodym osobom poczucie wyjątkowości. Mają oni charakterystyczny kod, którym posługują się między sobą. Telefon może również wyznaczać pozycję w grupie przyjaciół. W zależności od modelu komórki, jej właściciel może być mniej lub bardziej popularny. Dla nastolatków jest to sprawa bardzo ważna.

Poziom dzisiejszej techniki sprawił, że telefon jest narzędziem służącym do słuchania muzyki, korzystania z Internetu, w tym komunikowana się przez portale społecznościowe i używania przeróżnych aplikacji (np. GPS i kalendarz). Dla wielu ludzi komórka jest jedynym zegarkiem i budzikiem, jaki posiadają. Wszystko to powoduje, że brak telefonu często uniemożliwia normalne funkcjonowanie, ponieważ stał się on przedłużeniem własnego Ja. Przestajemy zauważać, że używanie go w niektórych miejscach i sytuacjach jest nietaktem, wyrazem złego wychowania. Odczuwamy niepokój w sytuacjach, kiedy nie ma w ogóle możliwości lub utrudnione jest skorzystanie z telefonu (np. na lekcji, w kościele, w trakcie rodzinnego obiadu). W dalszej perspektywie syndrom nadmiernego uzależnienia od komórki może powodować trudności w nawiązywaniu relacji bezpośrednich w rodzinie i kontaktach z rówieśnikami. Prowadzi również do zaniku zainteresowań i pasji młodego człowieka, zaburzeń funkcji biologicznych (odżywiania i snu), co może przełożyć się na trudności w nauce, a później w pracy.

Nastolatek przypisuje wyjątkową rolę swojej komórce. Towarzyszy mu ona w każdej wykonywanej czynności. Musi mieć ją cały czas przy sobie. Uczniowie korzystają z komórek na przerwach, w trakcie lekcji, w domu, w czasie wolnym. Model telefonu i jego najnowsze funkcje stają się częstym przedmiotem rozmów między nastolatkami i obiektem zainteresowań.

Zbyt duże przywiązanie do telefonu może prowadzić do stopniowego uzależnienia. Komórka służy młodym ludziom przede wszystkim do utrzymywania kontaktów z rówieśnikami. Należy pamiętać, że okres dorastania charakteryzuje się tym, że grupa rówieśnicza staje się niezwykle ważna. Niejednokrotnie to, co jest modne i wartościowe wśród kolegów, bywa dla młodego człowieka ważniejsze od wartości przekazywanych przez rodziców. Dla nastolatka nieodebranie telefonu, nieodpisanie na sms przez przyjaciela często jest równoznaczne z zakończeniem znajomości. O tym, jak ważny jest telefon w życiu młodego człowieka, świadczy fakt, że coraz częściej jedną z bardziej dotkliwych kar stosowanych przez rodziców jest zabranie komórki.

Telefony pozbawiły nas prywatności, naszej osobistej przestrzeni. Teraz jesteśmy teoretycznie dostępni przez 24 godziny na dobę. Jeśli cokolwiek tę dostępność zakłóca, nieraz powoduje w nas uczucie złości, niepokoju, wrażenia, że może ominąć nas coś niezwykle ważnego. Korzystanie z telefonu komórkowego niewątpliwie wpłynęło na kształtowanie się stosunków między ludźmi. Z całą pewnością możemy kontaktować się łatwiej, szybciej i częściej. Ułatwia to nasze funkcjonowanie. Daje też poczucie bezpieczeństwa i spokoju, gdy mamy świadomość, że w każdej chwili możemy porozmawiać z rodzicem lub znajomym. Młodzież uczy się dopiero kontaktów z rówieśnikami i otoczeniem. Zbyt częste używanie telefonu komórkowego, może znacząco zaburzyć budowanie tych relacji. Może powodować to negatywne konsekwencje rozwojowe, które w dorosłym życiu mogą objawić się niskim poczuciem własnej wartości, brakiem umiejętności nawiązywania relacji bezpośrednich i depresją.

Zapamiętaj:

• wyłączaj/wyciszaj telefon na czas pobytu w szkole
• nie używaj telefonu w trakcie lekcji
• nie rozmawiaj głośno na ulicy/w autobusie, aby nie zakłócać spokoju innym osobom
• nigdy nie używaj telefonu w teatrze, kinie czy kościele

Autor: wychowawca 2-4 ŚHP Violetta Młodziankiewicz
Źródło: Ogólnopolskie badanie „Młodzież a telefony komórkowe " przeprowadzone w marcu 2011 r. przez TNS OBOP na reprezentatywnej grupie 400 Polaków w wieku 12-19. Badanie zrealizowano na zlecenie Internetq Poland sp z o.o.,inicjatora kampanii edukacyjnej Uwaga! Fonoholizm


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента