Публикатор Публикатор

Назад

Wieczorne Polaków rozmowy

Bursa przy Zespole Szkół Zawodowych w Zielonej Górze gościła uczestników warsztatów na temat planowania kariery z doradcą zawodowym miejscowego Młodzieżowego Centrum Kariery. Spotkanie miało miejsce 11.12.2014 r. a jego celem było przekazanie słuchaczom informacji związanych z planowaniem ścieżki edukacyjnej oraz zasad konstruowania kariery zawodowej. Warsztaty miały na celu przygotowanie młodych ludzi do wejścia na rynek pracy. Młodzież poznała  preferencje dotyczące wykonywania określonej pracy oraz cechy charakteru przydatne w poszczególnych zawodach. Młodzi ludzie dowiedzieli się również, że dokonanie bilansu indywidualnych umiejętności może przyczynić się do bardziej świadomego sprecyzowania własnej ścieżki kariery zawodowej.

W przyszłości planujemy kontynuowanie wieczornych spotkań zawodowych.

 

Zdjęcie: Doradca zawodowy wyjaśnia procesy zachodzące na rynku pracy


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента