Публикатор Публикатор

Назад

Własna działalność? Pamiętaj o biznesplanie!

Biznesplan to zestaw dokumentów, w których na podstawie analizy sytuacji rynkowej zawarte są cele planowanego przedsięwzięcia, przy uwzględnieniu warunków finansowych, rynkowych, organizacyjnych, kadrowych i technologicznych.

Nie sztuką jest napisać biznesplan. Aby móc nazwać  biznesplan dobrym, musi on mieć również przełożenie na wykonalność. Dlatego też poniżej przedstawiamy elementy, jakie powinien zawierać dobry biznesplan, aby mieć szanse powodzenia.

W jakich sytuacjach sporządza się biznesplan? Powodów może być wiele, biznesplan robi się głównie: przed założeniem nowego przedsiębiorstwa, podczas łączenia lub podziału przedsiębiorstwa, w celu uzyskania zewnętrznych środków finansowych (kredyt inwestycyjny, dotacja z Unii Europejskiej, pozyskanie inwestorów itp.), w krytycznych momentach, tj, zmiana form własności, zmiana profilu działalności, nowe rynki zbytu, duże inwestycje, modernizacje itp.

Co powinien zawierać dobry biznesplan? W zależności od wielkości i profilu planowanego przedsięwzięcia „zawartość" biznesplanu może się różnić, jednak są elementy, które znajdują się niemalże w każdym biznesplanie. Należą do nich:

 • Spis treści, streszczenie projektu przedsięwzięcia
  Wstęp, w którym przedstawimy takie informacje jak: krótki opis stanu wyjściowego firmy/planowanego przedsięwzięcia, zamierzenia na przyszłość, zestawienie najważniejszych elementów planu finansowego (sprzedaż, zyski), opis kadry. Ta część powinna być napisana w zachęcający sposób dla inwestorów, ponieważ wiele biznesplanów już na tym etapie jest odrzucana.
 • Informacje o firmie
  Dla istniejącej firmy: historia, forma działalności, osiągnięcia, obecny stan prawny, finansowy, organizacyjny, opis produktów i usług świadczonych przez firmę i wreszcie zamierzenia na przyszłość, zasięg planowanego działania, wielkość i struktura kapitału, lokalizacja i wykorzystanie jej zalet.
 • Dane o przedsiębiorcy
  Krótki opis osoby/osób nadzorujących planowaną działalność tj.:  doświadczenie zawodowe, kwalifikacje, osiągnięcia, ocena predyspozycji i umiejętności do prowadzenia firmy.
 • Opis przedsięwzięcia
  Ta część powinna zawierać analizę otoczenia i czynników będących w zasobach firmy, wybór najbardziej odpowiedniej strategii działania, sposób wdrażania strategii.
 • Plan techniczny
  Plan techniczny powinien zawierać opis wyrobu lub usługi wraz z opisem technologii produkcji, opis niezbędnego majątku produkcyjnego, sposób zorganizowania dostaw surowców i materiałów, program produkcji, jak również specyfika kosztów produkcji.
 • Plan marketingowy
  Bardzo ważna i niestety często pomijana część biznesplanu. Powinna zawierać opis strategii marketingowej, wyniki analizy rynku, opis polityki kształtowania cen, dystrybucja wyrobów i usług, działania na rzecz reklamy i promocji sprzedaży, koszty działań marketingowych.
 • Plan organizacyjny
  Kalendarz organizacji przedsięwzięcia, organizacja pracy i posiadane zasoby ludzkie, koszty zatrudnienia nowych osób.
 • Plan finansowy
  Wg specjalistów jest to najważniejsza część biznesplanu. Powinna zawierać takie informacje jak: dane wejściowe, programy finansowe, rachunek wyników, bilans, zestawienie przepływów środków finansowych, analiza wskaźników finansowych, ocena efektywności przedsięwzięcia wraz z zamierzonym zyskiem.
 • Podsumowanie
  We wnioskach i podsumowaniach należy wskazać zagrożenia, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji planu, tj. np. niekorzystne trendy w branży, braki kadrowe, przekroczenie kosztów, złe oszacowania dotyczące zamierzonej sprzedaży, wyniku finansowego bądź złe zaplanowanie terminów. W tej części powinien także znaleźć się plan naprawczy, który pozwoli przejść trudniejsze chwile i tak pokierować firmą, aby jej działalność była rentowna.

W dobie Internetu istnieje wiele gotowych szablonów biznesplanów. Jednak nie warto z nich skorzystać. W zależności od lokalizacji, występuje zróżnicowany popyt na różne usługi, dlatego też nie w każdym miejscu sprawdzi się każda działalność. Nierozsądnym byłoby zakładanie (przykładowo) dziesiątej piekarni w mieście trzydziestotysięcznym, dlatego podstawą działalności jest zbadanie rynku i określenie, czy nasza planowana działalność ma szanse powodzenia.

Autor: Katarzyna Baran, pośrednik pracy MCK Zambrów, CEiPM w Łomży

Źródła:

1. Hejduk J.K.(red.), Przedsiębiorstwo przyszłości. Wizja strategiczna. Wyd. Difin, Warszawa 2002
2. Leighton P., Syrett M., Nowoczesne formy zatrudnienia, Wyd. Oficyna, Warszawa 2010
3. www.biznes-informator24.pl


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента