Публикатор Публикатор

Назад

Własna firma – marzenie czy wyzwanie?

Własna działalność gospodarcza jest marzeniem coraz większej liczby osób. Wielu z nas w pewnym momencie swojego życia zastanawia się, czy to nie jest może właściwy czas, żeby podjąć decyzję o założeniu własnego biznesu.

Powodem takich myśli mogą być: dotychczasowe doświadczenia zawodowe, w tym sukcesy, ale również i niepowodzenia, obserwacja tych, którym w biznesie dobrze się wiedzie, chęć sprawdzenia się i podjęcia wyzwania. Czasami po prostu czujemy, że nadszedł czas na zmiany. Czym jest dla nas samozatrudnienie: sposobem na życie zawodowe czy niedoścignionym marzeniem?

Odpowiedź na to pytanie jest bardzo złożona, zależna od indywidualnych aspiracji, motywów działania oraz wartości. Warto zdać sobie sprawę, że nie każdy ma ku temu predyspozycje i zdolności. Największe szanse na odniesienie sukcesu na tym polu działania mają tzw. ludzie przedsiębiorczy. Własna firma to nie tylko ekonomia, to postawa przyszłego biznesmena, którego powinna cechować niezależność, kreatywność, odwaga, ale również energia, spryt oraz wiedza i doświadczenie. Iwona Majewska-Opiełka w książce  „Sukces firmy" pisze: „Jeśli chcesz sprawdzić czy jesteś liderem, obejrzyj się, czy idzie ktoś za tobą". Kevin Duncan natomiast wyjaśnia, że „przedsiębiorca to kierownik, właściciel przedsięwzięcia, który podejmując ryzyko i wykazując inicjatywę, dąży do osiągnięcia zysków".

Własna firma nie dla każdego

Czy własna firma jest dla nas tym idealnym miejscem pracy, które spełni nasze wszystkie oczekiwania zawodowe? Jak twierdzi Maslow „muzyk musi tworzyć muzykę, malarz malować, poeta musi pisać, jeśli chcą być w zgodzie z samym sobą". Ważne, by przed podjęciem decyzji uświadomić sobie, gdzie jest nasze miejsce w życiu zawodowym, by praca zawodowa była nie tylko źródłem zaspokojenia podstawowych potrzeb, ale przede wszystkim miejscem, w którym realizujemy się intelektualnie, emocjonalnie i społecznie.
Jeśli myślimy z entuzjazmem o samozatrudnieniu, czujemy, że potrafimy podejmować decyzje, nadawać kierunek rozwoju przedsięwzięcia, nadzorować, podejmować ryzyko, zarządzać, jednocześnie planować, analizować i wyciągać wnioski to jest to pierwszy krok do sukcesu w pracy na własny rachunek. Jeśli natomiast praca zawodowa kojarzy nam się ze stabilizacją, bezpieczeństwem, konkretnymi działaniami to samozatrudnienie nie będzie dla nas dobrym rozwiązaniem.

Chcę czy muszę?

Ważne, aby w momencie gdy myślimy o biznesie, uświadomić sobie czy ja chcę prowadzić własną firmę, czy raczej powinienem lub muszę to zrobić. Jeśli chcę to znaczy, że pragnę żyć po swojemu, że dam sobie radę, bo wierzę we własne możliwości, że posiadam naturalne zdolności do tego żeby podejmować samodzielne wyzwania. Jeśli już na stracie swojej kariery zawodowej nie wyobrażamy sobie pracy na etacie, marzymy o niezależności, nie chcemy dostosować się do tego co proponują nam inni, to oznacza, że mamy odwagę by podjąć ryzyko i żyć, realizując własne cele.

Decyzja o założeniu własnej firmy to bardzo ważny i odważny krok w karierze zawodowej,  wiąże się z wprowadzeniem dużych zmian w naszym dotychczasowym stylu życia, a w porównaniu z pracą na etacie to większa samodzielność, ryzyko finansowe, stres. Warto wiedzieć co nas motywuje do określonego działania, czy źródłem motywacji jest zaspokojenie potrzeby samorealizacji i spełnienia się czy konieczność ekonomiczna. Jeśli głównym czynnikiem motywującym jest bezrobocie, brak innych możliwości zatrudnienia, braki w wykształceniu to własna firma może okazać się zbyt dużym wyzwaniem. Wiele ludzi uważa, że wystarczy mieć fajny pomysł i zapał do jego realizacji, a wystarczy to do „rozkręcenia biznesu". Trudno się z tym nie zgodzić, ale jak uważają specjaliści, nawet najlepszy pomysł potrzebuje odpowiedniej osoby, która go zrealizuje.

Dla przedsiębiorczych

Na każdym etapie realizacji planów zawodowych, szczególnie w fazie podejmowania decyzji o założeniu własnego biznesu mogą pojawić się bariery psychologiczne takie jak: obawa, niewiara we własne umiejętności, kompetencje, znajomości, słaba wola,  konformizm. Stan taki może wynikać z braku doświadczenia, krytyki ze strony otoczenia i najbliższych, koncentracji na negatywnych przeżyciach zawodowych. Zakładając własny biznes należy się również liczyć z niesprawiedliwą, stereotypową oceną innych osób, brakiem wsparcia, z własną nieśmiałością, a zwyczajna niewiedza i strach przed nieznanym może być na starcie dyskwalifikująca.

Być może jednak po rozpoznaniu swoich celów, priorytetów zawodowych, dokonaniu samooceny i zapoznaniu się z formalnymi procedurami założenia działalności gospodarczej wszystkie argumenty będą przemawiać za tym, że własna firma jest dla nas idealnym rozwiązaniem, które daje nam napęd do życia zgodnie z obranymi przez nas celami. Warto wtedy być wiernym swoim wartościom i działać, realizując swoje marzenia, starania oraz przekonania, bo tylko wtedy będziemy w stanie osiągnąć sukces w życiu zawodowym i osobistym.

Autor : Ewa Pudło, Doradca zawodowy, MCK Koniecpol

Źródło:
1. Iwona Majewska – Opiełka:  „Sukces firmy ", Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne,  Gdańsk 2003
2. Kevin Duncan: „Start.  „Jak uruchomić własną firmę", Oficyna, Warszawa 2009
3. Konieczny, Wesołek, Miller, Rekłajtis, Krawczyk, Lis, Cupryś, Nazaruk: „Kompendium przedsiębiorczości", Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej, Warszawa 2008.
4. Daniel Kukla, Wioleta Duda, Marta Zając: „Grupa ryzyka na rynku pracy", Difin S.A. Warszawa 2012


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента