Публикатор Публикатор

Назад

Wojewódzkie Targi Pracy w Rybniku

25 marca w auli Politechniki Śląskiej w Rybniku odbyły się Wojewódzkie Targi Pracy i Przedsiębiorczości pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Rybnik. Organizatorami Targów były: miejscowy Punkt Pośrednictwa Pracy OHP i Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

Zgromadzonych gości powitali: Halina Koprowska dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Katowicach, Piotr Kuczera prezydent miasta Rybnik oraz dr hab. inż. Ryszard Mielimąka, prof. nzw. Politechniki Śląskiej, dyrektor Centrum Kształcenia Inżynierów.

Targi Pracy zaszczycili także swą obecnością: Marek Profaska w-ce starosta Powiatu Rybnickiego, Mariola Cytrycka z-ca dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Rybniku, Magdalena Krawczyk kierownik Młodzieżowego Biura Pracy w Katowicach, Sabina Ficek z-ca dyrektora Rybnickiego Centrum Edukacji Zawodowej, Magdalena Szrek-Moroń komendant Hufca Pracy 12-20 w Rybniku, Wojciech Pfeifer starszy Cechu Rzemiosł Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Rybniku, Anna Cebula prezes Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku oraz Anna Michalczyk dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Rybniku.

Podczas Targów swoje stoiska zaprezentowało 39 wystawców, w tym lokalne jednostki OHP: Punkty Pośrednictwa Pracy, Ośrodek Szkolenia Zawodowego, Młodzieżowe Centrum Kariery i Hufiec Pracy 12-20, a także urzędy pracy, agencje pracy i lokalni pracodawcy. W programie, poza prezentacją ofert pracy, znalazły się także bezpłatne porady radcy prawnego, w szczególności z zakresu prawa pracy, specjalistów ds. zakładania działalności gospodarczej i pozyskiwania środków na tę działalność, porady doradcy zawodowego oraz specjalistów ds. szkoleń i doskonalenia zawodowego. Jedną z atrakcji była możliwość spotkania się ze specjalistami z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, którzy udzielali informacji na temat Platformy Usług Elektronicznych (PUE) i zakładali na miejscu każdej zainteresowanej osobie profil PUE. Uczniowie szkoły gimnazjalnej brali udział w warsztatach o tematyce przedsiębiorczości prowadzonych przez doradcę zawodowego Agnieszkę Oślizło-Miler z Młodzieżowego Centrum Kariery w Pszowie.                                                            

Wojewódzkie Targi Pracy i Przedsiębiorczości cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem, były znakomitą okazją dla wszystkich osób poszukujących zatrudnienia do sprawdzenia, jakiego typu fachowców obecnie najpilniej poszukuje się na rynku pracy. Nie zabrakło ofert pracy stałej m.in. na stanowiskach produkcyjnych, biurowych, w handlu czy gastronomii, a także wielu ofert pracy krótkoterminowej dla młodzieży uczącej się.  

Autor: Ewelina Marszołek-Polańczyk - pośrednik pracy PPP Rybnik


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента