Публикатор Публикатор

Назад

Wynagrodzenie za pracę - czy wiesz o nim wszystko?

Podejmując pracę zwracamy uwagę na istotny aspekt: wynagrodzenie, które jest nie tylko obowiązkowym punktem umowy o pracę, ale też ważnym elementem motywującym.

Jednak nie wszyscy posiadają wystarczającą wiedzę na temat pensji i jej składników. Dlatego przypominamy najważniejsze informacje na ten temat, które warto zapamiętać.

Wynagrodzenie musi być wypłacane w formie pieniężnej w ściśle określonym miejscu i czasie, co najmniej raz w miesiącu do rąk pracownika, a jedynie za jego pisemną zgodą w formie przelewu bankowego.

Praca na etacie

Pracownik pracujący na pełen etat nie może otrzymywać wynagrodzenia niższego niż minimalne krajowe – aktualna stawka 1750 złotych brutto. Pracownikom zatrudnionym w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość wynagrodzenia ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy, przypadającej do przepracowania w danym miesiącu. Do wyliczenia pensji nie bierze się pod uwagę: nagrody jubileuszowej, odprawy emerytalnej i rentowej oraz wynagrodzenia za nadgodziny.

Stawki i składniki wynagrodzenia

Wynagrodzenie za pracę może być określone: stawką miesięczną lub godzinową, akordowo, prowizyjnie. Wśród innych składników wynagrodzenia mogą znaleźć się: dodatek zmianowy (jeżeli osoba pracuje na zmiany), dodatek stażowy (zależny od lat pracy), dodatek za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia, uciążliwych i niebezpiecznych, dodatek funkcyjny i brygadzistowski (w zależności od zajmowanego stanowiska), premia (za wykonanie określonych zadań), nagroda (przyznawana uznaniowo).

W niektórych przypadkach pracownikowi przysługuje finansowa rekompensata za: niewykorzystany urlop wypoczynkowy, używanie własnej odzieży roboczej w pracy, pranie odzieży roboczej we własnym zakresie. Dla osób pracujących w porze nocnej przysługuje dodatek w wysokości 20 % stawki godzinowej.

W przypadku choroby

Pracownik w trakcie choroby za czas niezdolności do pracy otrzymuje 80 % wynagrodzenia. 100 % wynagrodzenia należy się, gdy choroba powstała w skutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy albo przypada w okresie ciąży. Pełne wynagrodzenie na zwolnieniu zachowują również kandydaci na dawców komórek, tkanek i narządów.

Nieprawidłowości ze strony pracodawcy

Wynagrodzenie za pracę wyliczane jest na podstawie ewidencji czasu pracy pracownika. Jej brak lub nieprawidłowe prowadzenia jest jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez pracodawcę. Innymi nieprawidłowościami są: niewypłacanie bądź nieprzestrzeganie terminów wypłaty pensji, bezpodstawne potrącenia z wynagrodzenia, brak zapłaty za nadgodziny oraz pracę w niedzielę i święta, błędne wyliczenia za zwolnienie chorobowe, urlop wypoczynkowy, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop.

Na pracodawcy spoczywa odpowiedzialność wykroczeniowa zagrożona karą grzywny w wysokości od 1 000 do 30 000 złotych za: niewypłacanie pensji pracownikowi oraz bezpodstawne jej obniżenie lub potrącenie. Ponadto pracodawca ponosi odpowiedzialność karną zagrożoną karą grzywny, ograniczeniem lub pozbawieniem wolności za: niezapłacenie nakazanych sądowo zaległych należności dla pracownika lub złośliwe lub uporczywe naruszanie praw pracowniczych.

Regulacje prawne

Kwestię wynagrodzenia reguluje Kodeks Pracy, ustawa o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i inne rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej. Więcej informacji znaleźć można na stronach www.pip.gov.pl oraz www.mpips.gov.pl.

Autor: Emilia Jastrząbek doradca zawodowy, Małgorzata Malczyk specjalista ds. rozwoju zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery OHP w Łowiczu

Źródła: www.pip.gov.pl, www.mpips.gov.pl


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента