Публикатор Публикатор

Назад

X Targi Edukacyjne w Sierpcu

X Targi Edukacyjne w Sierpcu jak co roku umożliwiły zapoznanie się młodzieży z ofertami instytucji rynku pracy, pracodawcami, przedstawicielami firm szkoleniowych i uczelni wyższych.

 6 lutego roku w Liceum Ogólnokształcącym im. mjr Henryka Sucharskiego w Sierpcu odbyły się X Targi Edukacyjne, których organizatorem był Szkolny Ośrodek Kariery. W spotkaniu wzięło udział ponad 40 instytucji m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Sierpcu, Wojewódzki Urząd Pracy w Płocku, Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie, PWSZ w Płocku, Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku oraz wiele innych.

Targi te były dobrą okazją do nawiązania bezpośredniego kontaktu z pracodawcami, przede wszystkim do zapoznania się z aktualnymi ofertami pracy a także ofertą szkoleniową. Udział w targach umożliwił poznanie wymagań rynku pracy, zapoznanie się z aktualną ofertą szkoleniową, a także pozwolił na ocenę własnych umiejętności i możliwości.

Mazowiecką Wojewódzką Komendę OHP w Warszawie reprezentowali pracownicy CEiPM OHP w Płocku. Stoisko wystawiennicze CEiPM OHP w Płocku cieszyło się dużym zainteresowaniem. Pośrednik pracy Agnieszka Kleniewska zaznajamiała zwiedzających z aktualnymi ofertami pracy proponowanymi przez MBP w Płocku. Doradcy zawodowi Agnieszka Sawicka udzielała uczestnikom wskazówek dotyczących wyboru odpowiedniej ścieżki zawodowej, w kontekście dzisiejszych wymagań, jakie stawia obecny rynek pracy. Karolina Karasek doradca zawodowy MCK w Bielsku promowała projekt „OHP jako realizator usług rynku pracy”.

Za udział w X Targach Edukacyjnych i wieloletnią współpracę CEiPM OHP w Płocku otrzymało pisemne podziękowanie od dyrektora szkoły, co dodatkowo świadczy o potrzebie podejmowania wspólnych działań na rzecz młodzieży i motywuje do dalszej pracy.

Autor tekstu: Agnieszka Kleniewska– pośrednik pracy CEiPM OHP


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента