Публикатор Публикатор

Назад

XII Targi Edukacyjne w Wieluniu

W dniu 26 lutego 2015 r. w Hali Sportowej WOSiR przy ul. Częstochowskiej w Wieluniu odbyły się XII Targi Edukacyjne. Organizatorami są Ochotnicze Hufce Pracy w Wieluniu oraz Wydział Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa Powiatowego w Wieluniu.

Targi skierowane były do uczniów szkół gimnazjalnych, ich rodziców, nauczycieli oraz osób zainteresowanych ofertą placówek edukacyjnych z powiatu wieluńskiego. Wśród odwiedzających byli gimnazjaliści i młodzież szkół ponadgimnazjalnych, przybywający indywidualnie oraz w grupach zorganizowanych. W tym roku swoje stoiska prezentowało szesnaście placówek w tym m. in. sześć szkół średnich, Ochotnicze Hufce Pracy, Młodzieżowy Dom Kultury, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, Biblioteka Pedagogiczna, Bursa Międzyszkolna oraz Cech Rzemiosł Różnych w Wieluniu.

Zainteresowanie ofertą wieluńskich szkół było ogromne, ponieważ placówki zadbały o ciekawą oprawę swoich stoisk. Zespół Szkół nr 2 im. Jana Długosza, przez lata zwanym „Mechanikiem", zachęcał przybyłą młodzież do skorzystania ze swojej oferty poprzez prezentowanie nowinek technicznych. Słodkimi wyrobami i świeżym pachnącym pieczywem chwalą się uczniowie przedstawiający ofertę Zespołu Szkół Specjalnych. Na stoisku OHP swoją szeroką ofertę prezentowały Hufiec Pracy 5- 21 wraz z Młodzieżowym Centrum Kariery w Wieluniu. Rzemieślnicy współpracujący z hufcem i prowadzący naukę zawodu zachęcali do wybrania tej drogi kariery zawodowej. Wieluńskie szkoły ponadgimnazjalne przygotowały ciekawą ofertę edukacyjną dla przyszłych uczniów. Kusiły nauką języków obcych, nowymi kierunkami kształcenia, wyjazdami zagranicznymi w ramach realizowanych projektów.

Targi podobnie jak w latach ubiegłych zaszczycili swoją obecnością wicewojewoda Łodzi Pan Jarosław Klimas, starosta Andrzej Stępień, wicestarosta Marek Kieler, burmistrz Wielunia - Paweł Okrasa, radny sejmiku województwa Andrzej Chowis, dyrektor CEIPM OHP pan Karol Owczarek oraz zaproszeni przedstawiciele samorządów gminnych, samorządu powiatowego i wojewódzkiego oraz dyrektorzy szkół.

Celem targów było pokazanie młodzieży dorobku i oferty edukacyjnej szkół ponadgimnazjalnych oraz instytucji wspierających oraz pomoc w dokonywaniu wyboru kierunku kształcenia, zawodu i planowania kariery zawodowej. Wieluńskie Targi Edukacyjne, podobnie jak w roku ubiegłym, cieszyły się dużym zainteresowaniem i przyciągnęły ok.2 tys. osób.

Autor: Martyna Dydo – wychowawca HP 5-21 w Wieluniu


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента