Публикатор Публикатор

Назад

„Z przedsiębiorczością na TY” w CEiPM w Sieradzu

W pierwszych dniach lutego 2015 r. sieradzkie Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP zorganizowało konferencję dla młodzieży pt.: „Z przedsiębiorczością na TY”. Spotkanie odbyło się w siedzibie Regionalnej Izby Gospodarczej w Sieradzu, która zrzesza przedsiębiorców z terenu miasta i okolic.

Tematem przewodnim konferencji były możliwości finansowania własnej działalności gospodarczej z funduszy UE i krajowych oraz zapoznanie ludzi młodych, wchodzących dopiero na rynek pracy z najnowszymi trendami w biznesie. Uczestnikami konferencji byli uczniowie i tegoroczni absolwenci sieradzkiego Centrum Edukacji Zawodowej, którzy już za kilka miesięcy wkroczą na ścieżkę kariery zawodowej i zaczną poszukiwać zatrudnienia. Prelekcję poprowadziła pani Sylwia Olbińska, pracownik RIG w Sieradzu, która na wstępie zaprezentowała działalność RIG-u, w dalszej części przekazała informacje dotyczące aspektów podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej dla osób zamierzających otworzyć swój pierwszy „biznes". Młodzież bardzo aktywnie uczestniczyła w konferencji, zadawała wiele pytań związanych z branżami, w które warto dziś inwestować, instytucjami, w których można znaleźć potrzebny kapitał czy zasadami tworzenia własnych biznes-planów. Na zakończenie spotkania specjaliści ds. rozwoju zawodowego z sieradzkiego MCK i CEiPM OHP zapoznali młodzież z ofertą bezpłatnych szkoleń zawodowych dla osób nieaktywnych zawodowo, bezrobotnych do 25 roku życia oraz szeroką działalnością Ochotniczych Hufców Pracy wraz z obecnie realizowanymi „Gwarancjami dla młodzieży". Zaproponowano młodzieży udział w projekcie, który daje szerokie możliwości w pozyskaniu nowych kwalifikacji zawodowych, następnie odbycie płatnego stażu u pracodawcy, co zaowocuje nabyciem doświadczenia, które stanowi ważny element „perfekcyjnego CV".

Autor: Magdalena Owczarek, specjalista ds. rozwoju zawodowego w MCK Sieradz

Foto: Katarzyna Trzeciak, CEiPM OHP w Sieradzu


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента