Публикатор Публикатор

Назад

Zajęcia z doradcą zawodowym w OSZ w Gorlicach

W gorlickim Ośrodku Szkolenia Zawodowego 27 listopada zakończyły się grupowe zajęcia z doradcą zawodowym Małgorzatą Gawlik, przeprowadzone w ramach projektu „Równi na rynku pracy" wspieranego ze środków „Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych".

Celem wsparcia aktywizująco–doradczego, w którym wzięło udział 30 osób była pomoc w wyborze właściwego kierunku rozwoju zawodowego, prowadzącego do wzmocnienia atrakcyjności na rynku pracy. Młodzież przeanalizowała swoje możliwości, umiejętności, zainteresowania, cechy osobowości i oczekiwania. Określiła potrzeby w odniesieniu do rynku pracy i wyznaczyła kierunki działań prowadzące do rozwiązania problemu zawodowego. Podczas zajęć doradca zawodowy przeanalizował lokalny rynek pracy. Omówił zawody  nadwyżkowe i deficytowe. Uczestnicy poznali najskuteczniejsze metody poszukiwania pracy oraz wymagania stawiane przez pracodawców osobom ubiegającym się o zatrudnienie. Specjalistka omówiła ponadto zasady pisania dokumentów aplikacyjnych i prowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej. Wskazała błędy, które najczęściej popełniają aplikanci, prezentujący się na rozmowie z potencjalnym pracodawcą. Narzędzia pracy wykorzystane przez doradcę zawodowego w czasie spotkań to m.in. testy, układanki, puzzle z definicją wykładu, filmy edukacyjne, pozwoliły młodzieży lepiej poznać i zrozumieć współczesny rynek pracy oraz nauczyły sprawnego poruszania się po nim.

 Autor: Natalia Bojkowska

Zdjęcie: Justyna Dranka stażysta


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента