Публикатор Публикатор

Назад

Zajęcia z Pedagogiem i Psychologiem

Głównym celem warsztatów było przeprowadzenie wielu ćwiczeń  z wychowankami dotyczących zjawiska agresji, rodzajów i przykładów .  Pierwsze ćwiczenie  polegało na przedstawieniu się uczestników. Każdy mówił jak ma na imię, skąd pochodzi i czym się interesuje. Następnie przedstawicielki Poradni uświadomiły wychowankom , że na początku agresji, przemocy występują pewne uczucia. Wychowankowie wymieniali różne uczucia, jakie im towarzyszyły lub towarzyszą podczas różnych zaczepek, bójek, wyzwisk. Wspólnie ustalono listę takich uczuć jak: złość, radość, miłość, smutek, strach, zazdrość.

Złość towarzyszy każdemu człowiekowi w życiu codziennym. Złość prowadzi do agresji. W następnych ćwiczeniach uczestnicy odpowiadali na następujące pytania zadawane przez pedagoga i psychologa : Złoszczę się gdy …; Po czym inni poznają, że jestem zły…. ; Złość to jest rzecz pozytywna, czy negatywna?  Konsekwencje złości…; Czy złość w czymś pomaga. Wymieniano się poglądami. Stworzono tabelkę plusów : powstałą energię w  czasie złości można wykorzystać do wykonania jakieś pracy.

Złość została porównana do balonika. Gdy nie radzimy sobie ze złością to pęka balonik i pojawia się agresja. Następnie uczestnicy na kolorowych karteczkach pisali pierwsze skojarzenia związane z agresją, odczytywali je i podawali przykłady. Agresja jest to przemoc, krzywdzenie drugiej osoby. Wychowankowie zostali podzieleni na trzy grupy. Pierwsza grupa wcieliła się w rolę: ofiary przemocy, druga grupa w rolę: sprawcy przemocy, trzecia grupa w rolę: ofiary przemocy w szkole. Uczestnicy dzielili się swoimi spostrzeżeniami . Następnym ćwiczeniem  było wypisanie na kartkach „z plecakiem” przejawów fizycznych i przejawów psychicznych agresora. Podsumowując „plecak szkolny” mamy otwierać codziennie. „Plecak agresji” otwierać jak najrzadziej.

Autor: Katarzyna Zerbe
Źródło: tekst własny


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента