Публикатор Публикатор

Назад

Zakończono kursy w Gorzowie Wlkp.

23 grudnia 2014 r. w MCK w Gorzowie Wlkp. zakończył się dla uczestników kurs "Operator koparko-ładowarki". Wcześniej beneficjenci przystąpili do egzaminu sprawdzającego ich umiejętności i otrzymali zaświadczenia oraz uprawnienia operatorów  - na wszystkie typy koparko-ładowarek - aż do klasy III.

W tym samym dniu w MCK w Gorzowie Wlkp. zakończył się kurs „Operator wózka widłowego". Po zdaniu egzaminu uczestnicy otrzymali zaświadczenia oraz uprawnienia operatora wózka widłowego.

Operatorzy dodatkowo wzięli udział w zajęciach z zakresu aktywnych technik poszukiwania pracy prowadzonych przez doradcę zawodowego MCK w Gorzowie Wlkp. -  Lecha Idziaszka. W trakcie zajęć młodzież dowiedziała się, jakie bariery może napotkać na drodze zatrudnienia, jak wygląda wizytówka zawodowa, jak powinno się reagować w trudnych sytuacjach, poznała też metody poszukiwania pracy. Przedstawiciel Państwowej Inspekcji Pracy przedstawił uczestnikom podstawowe prawa i obowiązki pracownicze.

Zdjęcie: Uczestnik w trakcie egzaminu na operatora wózka widłowego

 


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента