Публикатор Публикатор

Назад

Zaplanuj własną karierę zawodową

Planowanie własnej kariery zawodowej jest to niekończący się proces, obejmujący określenie etapu, na jakim obecnie się znajdujesz w swoim życiu zawodowym, wskazuje dokąd chciałbyś zmierzać, oraz ogół zmian niezbędnych do realizacji tych celów.

Zmiany dotykające Twojej kariery zawodowej stanowią neutralną kolej rzeczy oraz są zjawiskiem jak najbardziej pozytywnym. Za każdym razem, gdy podejmujesz wyzwania, umacniasz swoje umiejętności, uświadamiasz sobie, jakie masz oczekiwania i uczysz się czegoś nowego. Wszystkie przedsiębiorstwa rozumieją obecnie, że aby mogły pozostać konkurencyjne w szybko zmieniającym się świecie, potrzebują pracowników, którzy:

  • Wyznają zasadę nieustannego podnoszenia kwalifikacji.
  • Regularnie dokonują analizy swoich aspiracji, podejścia do pracy oraz zdolności, co w rezultacie pomaga im pracować na optymalnym stanowisku w ramach organizacji.
  • Są zaangażowani w sukces firmy.
  • Rozumieją, jaka wiedza i jakie modele zachowań będą w przyszłości szczególnie istotne dla firmy oraz są gotowi do szybkiego i elastycznego przyswajania tychże informacji i umiejętności.
  • Z łatwością potrafią odnaleźć się w wielu sytuacjach, zarówno wykonując swoje codzienne obowiązki, jak i przy okazji specjalnych przedsięwzięć.

W dzisiejszym świecie biznesu firmy coraz częściej odchodzą od podziału ról, który przez lata wyznaczał aktywność pracodawcy oraz pracownika. Ciągłe planowanie i kierowanie procesem rozwoju zawodowego zależy więc dziś wyłącznie od Ciebie. Obecnie pracownicy znacznie częściej muszą odświeżać i wzbogacać swoją wiedzę, a ponadto wykorzystywać szeroką gamę umiejętności. Dzisiaj możesz odegrać aktywną rolę w procesie transformacji zachodzącym w biznesie, przejmując odpowiedzialność za kreowanie rozwoju zawodowego poprzez nieustanne obieranie sobie celów, a następnie podejmowanie kroków zmierzających do ich realizowania i przyswajania nowej, niezbędnej wiedzy. Każdy bez względu na wiek, stanowisko czy branżę może kreować swoją przyszłość zawodową. Dzięki systematycznemu doskonaleniu się oraz weryfikowaniu posiadanych kompetencji jesteś postrzegany jako bardziej wartościowy pracownik, a jednocześnie czerpiesz więcej inspiracji i zadowolenia.

Najważniejszym elementem w procesie kształtowania własnej drogi zawodowej jest poznanie samego siebie. Ta zasada ma zastosowanie niezależnie od tego, czy dopiero zaczynasz pracować czy funkcjonujesz na rynku od dawna. Aby więc zdefiniować i pilotować strategię indywidualnego rozwoju zawodowego, powinieneś zidentyfikować trzy istotne elementy: swoje zainteresowania, cenione przez Ciebie wartości związane z wykonywaniem pracy oraz posiadane kompetencje.

Kolejnym ważnym elementem jest poznanie własnych zainteresowań biznesowych – czynności, których wykonywanie sprawia Ci szczególną przyjemność. Twoje zainteresowania pozostają względnie stabilne przez całe życie i dlatego stanowią doskonałą bazę, na której możesz rozwijać swoją karierę zawodową. Można je podzielić na trzy kategorie:

  • Wykorzystywanie wiedzy specjalistycznej.
  • Praca z ludźmi.
  • Kontrola i wpływy.

Niezwykle ważne w procesie kształtowania kariery zawodowej jest nie tylko zidentyfikowanie głównych zainteresowań biznesowych, ale także określenie cenionych przez Ciebie wartości związanych z wynagrodzeniem za pracę.  Są to wartości, które utożsamiasz z korzyściami otrzymywanymi w zamian za wykonywaną pracę i traktujesz jako nagrodę motywującą Cię do realizowania wszelkich zadań, nawet tych nie wzbudzających entuzjazmu.

W uzupełnieniu procesu identyfikowania Twoich głównych zainteresować biznesowych oraz wartości związanych z wynagrodzeniem za pracę, przydatna będzie także ocena umiejętności – tych już nabytych oraz tych, które być może dopiero planujesz rozwinąć. Pierwszym krokiem jest zastanowienie się nad paletą umiejętności, które już posiadasz i wskazanie Twoich największych atutów. Podczas procesu oceny Twoich umiejętności, zastanów się, które z nich są uniwersalne. Uniwersalne umiejętności nie tracą swojego waloru poza danym środowiskiem biznesowym i można je wykorzystywać wszędzie.

Kiedy się zastanawiasz, którą możliwość rozwoju zawodowego wybrać, zadaj sobie pytania w rodzaju: „Na ile współgra ona z moimi zainteresowaniami, preferowanymi wartościami dotyczącymi nagradzania, umiejętnościami?", „Jak zbieżna jest z moimi wyobrażeniami na temat tego, kim chcę zostać w przyszłości?". Najlepsze stanowiska to te, w których zgodność nie jest idealna, gdyż wtedy będziesz musiał się rozwijać. Staniesz bowiem w obliczu wyzwań wymagających od Ciebie przyswojenia nowych umiejętności i nowej wiedzy.


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента