Публикатор Публикатор

Назад

Zaproszenie na bezpłatne szkolenia w Słupsku

Ośrodek Szkolenia Zawodowego Ochotniczych Hufców Pracy w Słupsku prowadzi nabór na bezpłatne kursy zawodowe

  1. Spawacz  MAG 135

Uprawnienia jakie otrzymuje uczestnik: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w spawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. POZ.186) oraz Księżaka Spawalnicza i Świadectwo Egzaminu Spawacza – spawanie stali.

  1. Obsługa wózków jezdniowych

Uprawnienia jakie otrzymuje uczestnik: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186.).

  1. Pomoc kuchenna

Uprawnienia jakie otrzymuje uczestnik: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186.).

  1. Technolog robót wykończeniowych w budownictwie                                                

Uprawnienia jakie otrzymuje uczestnik: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186.).

  1. Elektryk z uprawnieniami SEP                                                                     

Uprawnienia jakie otrzymuje uczestnik: zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodne z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 186.)  oraz świadectwo kwalifikacyjne do 1 KW.

Oferta OSZ przeznaczona jest dla osób niepracujących i nieuczących się  w wieku 18 – 25 lat

Na zgłoszenia czekamy do 14 kwietnia

Rozpoczęcie kursów planujemy od 15 kwietnia 2015 roku

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o kontakt:

Ośrodek Szkolenia Zawodowego OHP w Słupsku

ul. Sienkiewicza 20 (pokój 13)

email: osz.slupsk@ohp.pl,

tel. (059) 842 63 13


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента