Публикатор Публикатор

Назад

Zaproszenie na kursy zawodowe - OSZ w Wałbrzychu

Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Wałbrzychu zaprasza na bezpłatne kursy zawodowe, które zrealizowane zostaną w II, III oraz IV kwartale 2016 roku.

Zaplanowane szkolenia:

  1. Operator obrabiarek CNC – data rozpoczęcia: 03 czerwca 2016 r., czas trwania kursu: ok. 21 dni
  2. Spawacz MAG 135 – data rozpoczęcia: w III kwartale 2016 r.
  3. Sprzedawca z obsługą komputera, kas fiskalnych, terminali płatniczych i programu do fakturowania – data rozpoczęcia: w IV kwartale 2016 r.

Wymagania:

  • wiek 18-25 lat;
  • status osoby nieuczącej się i niepracującej;
  • brak wykształcenia wyższego;
  • brak kwalifikacji zawodowych, niskie kwalifikacje zawodowe lub kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy.

Więcej informacji o realizowanych kursach: Ośrodek Szkolenia Zawodowego w Wałbrzychu, al. Wyzwolenia 38
Adres e-mail: osz.walbrzych@ohp.pl
Nr tel.:74 847 07 68.

Kursy realizowane są w ramach utrzymania rezultatów projektu „OHP jako realizator usług rynku pracy”.


Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента