Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Obudź swój potencjał - zasady rekrutacji i dokumenty do pobrania

Obudź swój potencjał – YEI

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy jego 1600 uczestników objętych wsparciem - osób młodych w wieku 18-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu, tj. od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r.

Do uczestnictwa w projekcie może przystąpić osoba, która:

 • w chwili przystąpienia do projektu ma ukończony 18 rok życia i jednocześnie nie ma ukończonego 25 roku życia
 • jest osobą bezrobotną/bierną zawodowo, niekształcącą się i nieszkolącą się    
 • nie posiada w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiada niskie kwalifikacje zawodowe lub posiada kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy
 • mieszka w jednym z 10 województw (dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim lub zachodniopomorskim) objętych Inicjatywą na rzecz zatrudnienia ludzi młodych

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby spełniające powyższe kryteria naboru oraz:

 • posiadające orzeczenie  o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
 • żyjące w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Obudź swój potencjał – EFS

Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji na rynku pracy jego 1000 uczestników objętych wsparciem - osób młodych w wieku 18-24 lata poprzez zwiększenie ich aktywności zawodowej i społecznej oraz zdolności do zatrudnienia w trakcie trwania projektu, tj. od 01.02.2016 r. do 31.12.2016 r.

Do uczestnictwa w projekcie może przystąpić osoba, która:

 • w chwili przystąpienia do projektu ma ukończony 18 rok życia i jednocześnie nie ma ukończonego 25 roku życia
 • jest osobą niepracującą/bierną zawodowo, niezarejestrowaną w PUP
 • jest osobą niekształcącą się i nieszkolącą się
 • nie posiada w ogóle kwalifikacji zawodowych, posiada niskie kwalifikacje zawodowe lub posiada kwalifikacje zawodowe niedostosowane do potrzeb rynku pracy
 • mieszka w jednym z 6 województw (mazowieckim, opolskim, podlaskim, pomorskim, śląskim lub wielkopolskim), gdzie działania projektowe finansowane są z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Pierwszeństwo w przyjęciu do projektu mają osoby spełniające powyższe kryteria naboru oraz:

 • posiadające orzeczenie  o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności
 • żyjące w gospodarstwach domowych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej.

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania

Obudź swój potencjał EFS (województwa: mazowieckie, opolskie, podlaskie, pomorskie, śląskie lub wielkopolskie)

Obudź swój potencjał EFS - zgłoszenie

Deklaracja uczestnictwa EFS - przystąpienie

Kwestionariusz EFS

Obudź swój potencjał YEI (województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, podkarpackie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie lub zachodniopomorskie)

Obudź swój potencjał YEI - zgłoszenie

Deklaracja uczestnictwa YEI - przystąpienie

Kwestionariusz

 

„Obudź swój potencjał – YEI”
Projekt realizowany w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
„Obudź swój potencjał – EFS”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obudź swój potencjał Obudź swój potencjał