Отображение сетевого контента Отображение сетевого контента

Współpraca z OHP w zakresie szkoleń

Szukasz szkolenia dla pracownika? Chcesz by twój pracownik zdobył dodatkowe kwalifikacje zawodowe lub uzupełnił już posiadane? Szukasz przeszkolonego pod Twoje potrzeby pracownika? Chcesz aby zatrudniany pracownik posiadał wszystkie niezbędne według Ciebie kwalifikacje? Chciałbyś aby Twoi pracownicy rozszerzyli swoją wiedzę o nowe aspekty, metody pracy, zasady funkcjonowania?

Skorzystaj z pomocy Ochotniczych Hufców Pracy. OHP posiadają jednostki  wyspecjalizowane w organizacji szkoleń indywidualnych i grupowych dla klientów indywidualnych i zinstytucjonalizowanych.

Podmioty te są rozlokowane na terenie całego kraju, w każdym województwie. Są to:

 • Rejonowe Ośrodki Szkolenia Zawodowego Młodzieży (ROSZM) (dowiedz się więcej),
 • Ośrodki Szkolenia Zawodowego (OSZ),
 • Młodzieżowe Centra Kariery (MCK).

W każdej z nich wyspecjalizowana kadra specjalistów ds. rozwoju zawodowego pomoże Ci:

 • zorganizować szkolenie dla Twoich pracowników,
 • zdiagnozować potrzeby szkoleniowe uczestników i Twoje,
 • dopasować szkolenie do potrzeb Twojej firmy,
 • ograniczyć Twoje koszty finansowe związane z samodzielnym przygotowaniem przez Ciebie pracownika do wykonywania danego zawodu,
 • zaoszczędzić Twój czas i wysiłek związany z przygotowaniem pracownika do wykonywania wyznaczonych zadań.

Wśród oferty szkoleń realizowanych w ramach OHP znajdziesz zarówno specjalistyczne szkolenia z obsługi ciężkich maszyn, kursy zawodowe (np. na kelnera, sprzedawcę), jak i szereg kursów językowych oraz komputerowych.
Ty proponujesz, decydujesz, wybierasz.

Możemy Ci zaproponować kursy:

 • przyuczające, mające na celu przygotowanie słuchacza do podjęcia pracy w zakresie określonych umiejętności w określonym zawodzie,
 • zawodowe, mające na celu przygotowanie słuchacza do podjęcia pracy w określonym zawodzie,
 • przygotowujące do egzaminów na tytuły kwalifikacyjne, mające na celu przygotowanie słuchacza do egzaminu na tytuł kwalifikacyjny. Egzamin składany jest przed komisją powołaną przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną lub Izbę Rzemieślniczą.
 • przygotowujące do uzyskania uprawnień zawodowych, mające na celu przygotowanie słuchacza do złożenia egzaminu na uprawnienia specjalistyczne np. spawacza, operatora maszyn
  i urządzeń itp.
  Każdy kurs zawodowy kończy się egzaminem wewnętrznym teoretycznym i praktycznym
  (przed komisją egzaminacyjną, w której pracach możesz wziąć udział).
  Kursy uprawniające do obsługi maszyn i urządzeń (np. obsługi wózków jezdniowych, koparko ładowarki, spawacza, elektryka, kierowcy kat. C, D, E, T itp.) kończą się dodatkowo specjalistycznym egzaminem, dającym absolwentom uprawnienia do wykonywania danego zawodu,
 • doskonalące w zawodzie, mające na celu rozszerzenie wiedzy lub umiejętności w wykonywanym zawodzie, zgodnie z zakresem Twoich potrzeb,
 • dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • instruktażowy dla wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • komputerowe, prowadzone na różnych poziomach zaawansowania, począwszy od podstawowej obsługi komputera (np. Word, Excel, Power Point itp.) aż do specjalistycznych programów
  z dziedziny magazynowania, sprzedaży, księgowości, projektowania itp.
 • językowe, prowadzone na różnych poziomach zaawansowania, według wystandaryzowanych wymogów certyfikacyjnych bądź poruszające jedynie pewne zakresy tematyczne niezbędne
  do wykonywania danej pracy (np. kelner – barman, recepcjonista, opiekun osób starszych
  czy dzieci),
 • inne, np. języka migowego, poszukiwania pracy, otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej itp.

Każdy kurs może zostać wzbogacony o dodatkowe moduły pozazawodowe, np. z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, umiejętności pracy pod presją czasu, przedsiębiorczości i prowadzenia własnej działalności gospodarczej itp.
Szkolenia te mogą być płatne, częściowo płatne (dofinansowane z różnych źródeł) lub bezpłatne.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zgłoś się do najbliższej jednostki organizującej
lub prowadzącej szkolenia: ROSZM, OSZ lub MCK.

Adresy jednostek znajdziesz w zakładce Kontakt, na stronie www.ohp.pl w zakładce „Informacje adresowe” lub na stronie każdej z Wojewódzkich Komend OHP.

http://dokariery.pl/baza-uslug-i-jednostek-ohp-42281