Warmińsko-mazurskie Warmińsko-mazurskie

Warmińsko-Mazurskie

W Ochotniczych Hufcach Pracy możesz spośród różnych specjalizacji wybrać zawód dla siebie. Ośrodki Szkolenia i Wychowania (OSiW) oferują naukę i zakwaterowanie.

 

OSiW OHP w Mrągowie

ul. Przemysłowa 11

11-700 Mrągowo

tel. 89 741 20 91

e-mail: osiwmragowo@ohp.pl 

 

zawód szkoła podstawowa gimnazjum gimnazjum dla dorosłych szkoła branżowa
🍲 kucharz  
🔨 stolarz  
📏 krawiec    
🛒 sprzedawca      
✂ fryzjer      
🍰 cukiernik      
🔧 mechanik samochodowy      
🔧 operator obrabiarek skrawających      

 

 

OSiW OHP w Pasłęku

ul. Westerplatte 20

14-400 Pasłęk

tel. 55 248 20 79

e-mail: osiwpaslek@ohp.pl  

 

zawód szkoła podstawowa gimnazjum gimnazjum dla dorosłych szkoła branżowa
🍲 kucharz  
✂ fryzjer      
⚒ monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie      
🔨 stolarz  
⚒ murarz-tynkarz  
🛒 sprzedawca      
🔧 mechanik pojazdów samochodowych      
🥓 wędliniarz      
🍰 cukiernik      
🥖 piekarz