Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Czy mogę uczyć się i zdobyć doświadczenie zawodowe?

Podczas rozmowy kwalifikacyjnej młodzi ludzie coraz częściej przekonują się, że życiorys wypełniony nazwami ukończonych szkół nie wystarcza. Czy można połączyć bycie młodym i jednocześnie doświadczonym zawodowo?

Oto recepta:

  • W domu i w szkole

Od najmłodszych lat kształtujemy własne wyobrażenie na temat przyszłości. Obserwując zachowania rodziców, przysłuchując się rozmowom dorosłych podczas wielopokoleniowych spotkań, poznajemy różne zagadnienia, w tym również te związane z życiem zawodowym. Formujemy wyobrażenia o zasadach i jakości pracy. W zdobywaniu podstawowej wiedzy znaczący wpływ mają rodzice. To ich sposób życia i wykonywania pracy w dużej mierze ma wpływ na to, co i jak będziemy w przyszłości robić.

W dalszym etapie wiedzę przekazują nauczyciele. Podczas zajęć w szkole, w kontakcie z rówieśnikami rozwijane są poglądy i zainteresowania.  Pamiętasz zapewne, że jako dziecko chciałeś zostać strażakiem, policjantem, nauczycielem, mechanikiem, itd.  Szkolna edukacja jest nośnikiem i impulsem do dalszego działania. Poprzez obserwacje czy zbieranie informacji zaczynamy wyobrażać siebie w różnych rolach. Zaczynamy wyznaczać nowe cele: zarobienie pierwszych pieniędzy, zakup nowoczesnego przedmiotu, w dalszej perspektywie usamodzielnienie się. Ułatwiasz swój start w dorosłe życie dzięki działalności instytucji rynku pracy.

  • Centra Edukacji i Pracy Młodzieży

Na terenie całej Polski zlokalizowane są placówki CEiPM dla osób, które poszukują możliwości dokształcania się oraz ofert pracy krótkoterminowej i sezonowej. W każdej placówce możesz liczyć na pomoc:
- doradcy zawodowego,
- pośrednika pracy,
- specjalisty ds. rozwoju zawodowego.

Doradcy zawodowi prowadzą  zajęcia indywidualne i grupowe. Podczas spotkań rozwiązywane są testy kompetencji zawodowych. Młodzież zdobywa wiedzę na temat zawodów i specjalności. Po jednorazowym lub cyklicznym spotkaniu każdy, kto skorzystał z takiej pomocy, przekonał się, że podjęcie decyzji o własnej przyszłości nie jest łatwe, ale możliwe do zorganizowania. Rozpoznanie zawodów i specjalności daje możliwość weryfikacji własnych wyobrażeń, konfrontacji z dotychczas uzyskaną wiedzą. Spotkania te służą promowaniu przedsiębiorczości i nauce zarządzania własnym potencjałem, który jest punktem wyjściowym do podejmowania kwestii związanych z wyborem szkoły i zawodu.

Pracę doradców wzmacniają pośrednicy pracy, którzy organizują pracę dla młodzieży w wieku pomiędzy 16 a 25 rokiem życia. Mobilność do podjęcia zatrudnienia oraz wiedza na temat sytuacji na rynku pracy stwarza większe możliwości do poruszania się na rynku pracy oraz zdobywania doświadczenia.

  • Korzyści z podejmowania pracy krótkoterminowej

Wykonywanie prac krótkoterminowych w młodym wieku jest możliwe. Dla części Twoich rówieśników to sposób na przysłowiową nudę. W trakcie zatrudnienia uczysz się najprostszych czynności pracowniczych, na przykład organizacji dnia i zarządzania sobą. Kolejnymi zaletami są również: współpraca z grupą i zadania indywidualne. Wykonywanie zleceń krótkoterminowych pozwala doświadczać i próbować różnych zawodów oraz specjalności, od prac produkcyjnych, roznoszenia ulotek, prac pomocniczych do tych związanych z obsługą biura, zarządzaniem czy mediami społecznościowymi. Doświadczenia zebrane podczas prac sezonowych, krótkoterminowych przygotowują do pełnienia roli w życiu zawodowym oraz dają możliwości nawiązywania kontaktów biznesowych.

Autor: Anetta Kokoszewska, pośrednik pracy MBP Bydgoszcz


Widok zawartości stron Widok zawartości stron