Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Gimnazjalisto, zaplanuj swoją karierę!

Zastanawiasz się, co będziesz robił po gimnazjum? Nie wiesz, jaką szkołę albo zawód wybrać? Zgłoś się do Młodzieżowego Centrum Kariery, spotkaj się z doradcą zawodowym i znajdź pomysł na siebie!

Młodzieżowe Centrum Kariery w Pyrzycach zorganizowało cykl zajęć dla gimnazjalistów z powiatu pyrzyckiego.  Doradca zawodowy wraz z pośrednikiem pracy od początku roku systematycznie spotykają się z młodzieżą udzielając im różnych form wsparcia.  W tym tygodniu odbyły się zajęcia dotyczące „Świata Zawodów", na których pracownice Młodzieżowego Centrum Kariery w Pyrzycach przedstawiły  młodzieży prezentacje multimedialną ukazującą, że o wyborze zawodu decyduje poznanie siebie, swoich zainteresowań, wartości, cech charakteru, możliwości oraz stan zdrowia.

Młodzi ludzie dowiedzieli się także jak ważne są: znajomość zawodów, możliwości podjęcia zatrudnienia, wysokość zarobków, podnoszenie kwalifikacji oraz poznanie zapotrzebowania rynku pracy na określone profesje. Podczas ćwiczeń uczniowie  przypisywali określone preferencje i predyspozycje konkretnym zawodom, a także zastanawiali się, jakie zdolności trzeba posiadać, aby wykonywać dany zawód. Za najciekawszy element warsztatów uczestnicy uznali wykonanie testu pozwalającego zbadać profil zawodowy, a tym samym wskazać zajęcia najbardziej odpowiednie do posiadanych predyspozycji. Poradnictwo edukacyjno- zawodowe, obecne w polskich  gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych , nadal w wielu z nich traktowane jest jako działanie towarzyszące głównemu procesowi edukacji .

Wsparcie młodzieży podejmującej decyzje edukacyjne jest tym bardziej istotne, iż uczniowie ostatnich klas wybierają kolejna szkołę najczęściej w ostatniej chwili , pod presją zbliżających się terminów edukacyjnych.  Dlatego tak ważne jest naprowadzenie ich na odpowiednia ścieżkę kariery edukacyjno-zawodowej. Decyzja  którą podejmie absolwent  będzie miała duży wpływ na dalsze jego życie. Zawód, który wykonujemy określa miejsce człowieka w społeczeństwie , jego system wartości , zachowanie , aspiracje życiowe i ambicje. Aby decyzja o wyborze zawodu była trafna , uczeń musi zostać odpowiednio przygotowany do jej podjęcia. Dlatego tak istotne jest zapewnienie skutecznej formy pomocy. Powinna się ona mieścić w ramach współpracy doradczej : uczeń, rodzic , doradca ,  pośrednik pracy. 

Dlatego jeśli zastanawiasz się co  dalej ? Jak pokierować swoją ścieżką edukacyjną? Jaki zawód wybrać? Spotkaj się z pracownikami  MCK , który pomoże Ci skonfrontować Twoje oczekiwania z rzeczywistością. Przy ich  pomocy sam wypracujesz i podejmiesz decyzje dotyczące twojej przyszłości. Praca powinna być nie tylko źródłem dochodu ale życiowej satysfakcji, wynikającej z rozwijania swoich pasji, realizowania zainteresowań i rozwoju osobistego.

Ciągłe zmiany zachodzące na rynku zawodów i pracy, rozwój nowoczesnej technologii rodzą  z dnia na dzień nowe oczekiwania. Istotne jest zatem uświadomienie sobie, że człowiek na przestrzeni swojego życia zmuszany jest, co najmniej kilkakrotnie, do przekwalifikowania zawodowego oraz ciągłego podnoszenia swoich kwalifikacji.  

Autor tekstu: Beata Kasperska- doradca zawodowy – MCK Pyrzyce, Alicja Wolińska – pośrednik pracy – MCK Pyrzyce


Widok zawartości stron Widok zawartości stron