Wydawca treści Wydawca treści

Powrót

Gimnazjum i co dalej?

Jesteś młody, kończysz gimnazjum i masz głowę pełną pomysłów. Musisz jednak przynajmniej na chwilę wydorośleć i podjąć odpowiedzialną decyzję: jaką szkołę wybrać?

Może ci się wydawać, że praca zawodowa to kwestia dość odległa, ale ważne jest, abyś już od tego momentu rozsądnie planował swoją przyszłość. Wybór szkoły nie jest łatwy, bowiem każdy z nas jest inny, ma różne zdolności i zainteresowania. Pamiętaj, że pierwszym doradcą zawodowym są twoi rodzice. Oni najlepiej cię znają i mogą pomóc w wyborze szkoły. Jednak nie mogą podjąć tej decyzji za ciebie, więc zastanów się, co chciałbyś robić w przyszłości, co mogłoby być twoim pomysłem na siebie. W wyborze zawodu czy szkoły ponadgimnazjalnej ważne są twoje zainteresowania, ulubione przedmioty szkolne, uzdolnienia, stan zdrowia oraz cechy fizyczne.

Jeśli dobrze wybierzesz, będziesz chętnie uczęszczał do wybranej szkoły oraz wykonywał z satysfakcją wybrany przez siebie zawód. Pamiętaj, że zawsze możesz skorzystać z pomocy doradców zawodowych, na przykład pracujących w Mobilnych Centrach Informacji Zawodowych oraz w Młodzieżowych Centrach Kariery OHP.

Jeśli lubisz się uczyć, startuj do liceum ogólnokształcącego lub technikum. Kiedy zdasz maturę, masz otwartą drogę na studia wyższe. Obecnie największą szansę na zatrudnienie oraz wysokie zarobki gwarantuje ukończenie kierunków technicznych - z różnych rankingów i badań wynika, że absolwenci politechnik są w Polsce bardzo atrakcyjni  dla pracodawców i znajdują zatrudnienie w wiodących firmach i Polsce i na całym świecie.

Jeżeli wybierzesz szkołę zawodową, w ciągu trzech lat zdobędziesz konkretny zawód i połączysz wiedzę teoretyczną z umiejętnościami praktycznymi. Będziesz uczył się takich samych przedmiotów ogólnych jak w liceum ogólnokształcącym, a dodatkowo zaplanujesz swoją karierę edukacyjną i zawodową zgodnie z zainteresowaniami i potrzebami rynku pracy.

Absolwenci szkół zawodowych mają do wyboru różne ścieżki dalszego kształcenia. Będziesz mógł uzupełnić wykształcenie średnie, wybierając liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Jeżeli zdasz egzamin maturalny, będziesz mógł kontynuować naukę na studiach wyższych. Będziesz również mógł zdobyć kwalifikacje zawodowe na tzw. Kwalifikacyjnych Kursach Zawodowych organizowanych przez szkoły prowadzące kształcenie zawodowe, centra kształcenia praktycznego, kształcenia ustawicznego, ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego. Po spełnieniu tych warunków otrzymasz dyplom technika oraz możesz przystąpić do matury i kontynuować naukę na studiach wyższych.

Pamiętaj, że twoja przyszłość jest w twoich rękach, ale również w decyzjach, które podejmujesz. Wybierz mądrze, tak, aby twój przyszły zawód dawał ci satysfakcję, a praca była nie tylko koniecznością, ale również przyjemnością!

Autor: Barbara Pestyk – starszy wychowawca Ochotniczego Hufca Pracy 1-40 w Świdnicy


Widok zawartości stron Widok zawartości stron